Rights Now Foundation
ENGLISH

Projekt:

Löparakademin

Stiftelsen Rights Now har stöttat ett av Löparakademins projekt som gick ut på att främja hälsa, jämlikhet och demokrati. Löparakademin arbetar aktivt för jämlik hälsa och ökad…

ALEF – Adult Learning and Empowerment Facilitators

För stiftelsen Rights Nows medel har ALEF bedrivit ett matteprojekt i Togo. Bybor och jordbrukare har fått utbildning i matematik. I sin rapport skriver de projektansvariga: “ALEF…

Les Amis des Migrants Suédophones en France

Föreningen Les Amis des Migrants Suédophones en France stödjer svensktalande flyktingar, främst afghaner, som rest från Sverige till Frankrike efter att ha fått avslag på sina asylansökningar och nekats uppehållstillstånd…

FARR – Flyktinggruppernas Riksråd, #Dinapapper

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation i Sverige som hjälper flyktingar och samordnar flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda. I sin projektrapport till stiftelsen Rights…

GamCup och Push Community Initiative

Användningen av menskoppar har visat sig stärka kvinnor och minska risken för att flickor hoppar av skolan. Stiftelsen Rights Now har stöttat flera organisationer som verkar inom…

ARF, Film och kultur för mänskliga rättigheter

Stiftelsen Rights Now valde att stödja organisationen ARF som bedrev projektet Film och kultur för mänskliga rättigheter. ARF arbetar med film och samtal i skolor med målet att bygga…

AMASO – Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation

AMASO, Afghanistan Migrants Advice and Support Organization, bildades 2014 för att möta behoven hos ett ökande antal personer som deporterades från olika europeiska länder och Australien till…

Children of Al-Jalil Center (CJC) – Libanon

CJC är en lokal ideell organisation i Libanon. Den bildades i maj 2007 för att arbeta med palestinska och libanesiska delar av samhället i Bekaadalen. Centret ger dagliga…

Yennenga Progress – Burkina Faso

Rights Now har bidragit med stöd till den svenska organisationen Yennenga Progress. De verkar som en accelerator för samhällsutveckling. Detta sker genom nätverkande och kompetensmatchande för att…