Rights Now Foundation
ENGLISH

Ansökan

Vi välkomnar ansökningar från 1 juli varje år. Sista datum för att skicka in en ansökan är 30 november. (Vi tar inte emot några ansökningar mellan 1 december och 30 juni.)

Stiftelsen Rights Now ger ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer i det civila samhället världen över. Organisationer kan ansöka om stöd till projekt och aktiviteter som främjar mänskliga rättigheter och förbättrar livsvillkor för individer och grupper som befinner sig i utsatta och sårbara situationer. Vi vill bidra till socialt hållbara samhällen som är jämlika, toleranta och inkluderande. De projekt vi stöttar inkluderar alltid kunskaps-, medvetande- och kapacitetshöjande insatser.

Rights Now stödjer insatser som:

  • Ger människor ökad makt, mer inflytande och fler valmöjligheter
  • Bidrar till social hållbarhet och social mobilisering
  • Främjar dialog och gränsöverskridande möten, mellan individer och olika grupper i samhället

Organisationer som kan söka anslag

Stiftelsen Rights Now ger endast ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och sammanslutningar. Men även andra aktörer som till exempel universitetsinstitutioner kan ansöka om bidrag.

Vi stödjer endast organisationer med en årlig omsättning på maximum 5 000 000 svenska kronor.

Förra året beviljade vi totalt 500 000 kr till dessa organisationer; Mother Society, PUSH COMUNITIVE, Föreningens filmcentrum, Right To Play Sverige och The Good Talents.

Vi välkomnar sökande som aktivt involverar målgruppen och som förutom projektverksamhet bedriver opinionsbildning och dialog.

För att få stöd från Stiftelsen Rights Now måste den sökande organisationen erkänna demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Den måste vidare erkänna, respektera och främja transparens, ansvarsskyldighet, deltagande och inflytande, jämlikhet, tolerans och respekt.

Stiftelsem Rights Now är baserad i Sverige men stödjer organisationer och projekt över hela världen.

Rights Now kanaliserar INTE medel till: privata företag, privatpersoner, statliga myndigheter.

Skicka in ert projektförslag!

För att bli förmånstagare av Stiftelsen Rights Now måste varje organisation kunna presentera ett tydligt projektförslag – inklusive en strategi, en plan och en budget specifikt relaterad till de medel som förväntas från Stiftelsen Rights Now.. Det måste tydligt framgå hur Rights Now:s medel kommer att användas.

Den sökande behöver också ange hur projektet ska följas upp och utvärderas av organisationen själv. Stiftelsen Rights Now förväntar sig att få ta del av projektets resultat, efter att projektet avslutats.

Efter att projektet är klart förväntas mottagaren av anslag snarast möjligt skicka in en skriftlig, kortfattad rapport till stiftelsen Rights Now. I den beskrivs hur pengarna från oss använts, vilka aktiviteter som genomförts och vilka resultat de förhoppningsvis lett fram till. Om genomförandet har avvikit från den ursprungliga planen bör även det framgå och kortfattat förklaras. Vi tar gärna emot fotografier som efter överenskommelse kan publiceras på vår hemsida.

För att kunna komma ifråga för eventuell ytterligare finansiering behöver stiftelsen Rights Now ha fått in rapporter från tidigare projekt som fått anslag från stiftelsen.

Ansökningsprocess

För att ansöka om projektmedel vänligen använd formuläret på websidan, se länk nedan. Besvara varje fråga så tydligt och kortfattat som möjligt. (Formuläret finns endast tillgängligt under ansökningsperioden 1 juli – 30 november. Under övrig tid kan det genomgå revideringar.)

Glöm inte att för att ansökan ska processas av Stiftelsen Rights Now behöver projektet eller aktiviteten relatera till årets tema. Rapporter från tidigare genomförda projekt som fått anslag från Stiftelsen Rights Now behöver också ha skickats in till oss.

Eftersom Stiftelsen Rights Now har begränsad kapacitet att svara på frågor kring ansökningar ber vi er titta på FAQ, där vi ger svar på vanliga frågor. Vi uppmuntrar dessutom alla som önskar ansöka om bidrag att läsa på websidan om organisationer och projekt som beviljats bidrag tidigare, för att få en bild av våra kriterier, hur vi prioriterar och väljer ut projekt som får stöd.

Beslut om projektstöd och ekonomiska bidrag tas normalt i januari varje år. Därefter informerar Stiftelsen Rights Now samtliga sökande om de beviljats bidrag eller ej.

De organisationer som beviljats stöd kommer få ett beviljandebrev som behöver undertecknas och returneras till Stiftelsen Rights Now för att medel ska kunna utbetalas. I beviljandebrevet framgår villkoren för anslaget.

Under förutsättning att vi fått in alla nödvändiga uppgifter, inklusive det undertecknade beviljandebrevet och en rekvisition, kommer medel kunna överföras till den sökande i februari.

För information om hur Stiftelsen Rights Now behandlar personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Välkommen att söka stöd från oss!


Ansökningsperioden har gått ut.