Rights Now Foundation
ENGLISH

Ansökan

Vi välkomnar ansökningar från 1 juli varje år. Sista datum för att skicka in en ansökan är 30 november. (Vi tar inte emot några ansökningar mellan 1 december och 30 juni.)

För att ansöka om projektmedel vänligen använd formuläret på websidan, se länk nedan. Besvara varje fråga så tydligt och kortfattat som möjligt. (Formuläret finns endast tillgängligt under ansökningsperioden 1 juli – 30 november. Under övrig tid kan det genomgå revideringar.)

Glöm inte att för att ansökan ska processas av Stiftelsen Rights Now behöver projektet eller aktiviteten relatera till årets tema. Rapporter från tidigare genomförda projekt som fått anslag från Stiftelsen Rights Now behöver också ha skickats in till oss.

Observera att de projekt vi stödjer oftast har utbildning eller kunskapshöjande aktiviteter som en central komponent. Våra bidrag kan även användas för att skapa förutsättningar för deltagande och lärande, till exempel genom måltider, utbildningsmaterial, utrustning, lokaler och transporter.

Eftersom Stiftelsen Rights Now har begränsad kapacitet att svara på frågor kring ansökningar ber vi er titta på FAQ, där vi ger svar på vanliga frågor. Vi uppmuntrar dessutom alla som önskar ansöka om bidrag att läsa på websidan om organisationer och projekt som beviljats bidrag tidigare, för att få en bild av våra kriterier, hur vi prioriterar och väljer ut projekt som får stöd.

Notera att det är viktigt att samtliga kontaktuppgifter är korrekt ifyllda i formuläret. Detta för att vi ska kunna kommunicera med er angående ansökan och projektstöd. Kommunikationen sker oftast per e-mail.

Beslut om projektstöd och ekonomiska bidrag tas normalt i januari varje år. Därefter informerar Stiftelsen Rights Now samtliga sökande om de beviljats bidrag eller ej.

De organisationer som beviljats stöd kommer få ett beviljandebrev som behöver undertecknas och returneras till Stiftelsen Rights Now för att medel ska kunna utbetalas. I beviljandebrevet framgår villkoren för anslaget.

Under förutsättning att vi fått in alla nödvändiga uppgifter, inklusive det undertecknade beviljandebrevet och en rekvisition, kommer medel kunna överföras till den sökande i februari.

För information om hur Stiftelsen Rights Now behandlar personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Välkommen att söka stöd från oss!


Ansökningsperioden har gått ut.