rightsnow
ENGLISH

Kontakt

Stiftelsen Rights Now tar gärna emot frågor, idéer och förslag till samarbeten.

Det enklaste sättet att få kontakt med oss är att skicka ett meddelande till vår e-postadress. Vi har begränsad administrativ kapacitet och svarar så snart som möjligt.

E-post: stiftelsen@rightsnow.se

När det gäller bidrag och ansökningar så hänvisar vi till den information som presenteras på vår websida. Läs gärna under samtliga flikar och ta även del av de vanligaste frågorna i FAQ.

På grund av begränsad administrativ kapacitet ser vi helst att ansökningar skickas via formuläret på websidan. Formuläret finns tillgängligt i en länk under ansökningsperioden 1 juli – 31 oktober.

Vi tar endast i undantagsfall emot ansökningar via email – i fall då en sökande saknar de praktiska möjligheterna för att söka via websidan. I det senare fallet och om ni får problem med att skicka in er ansökan, kontakta oss: stiftelsen@rightsnow.se

Alla ansökningar ska ha inkommit till oss senast 31 oktober varje år. Svar från oss får ni i januari/februari året efter, när vår bedömningsprocess har avslutats. Bidrag kan ofta utbetalas i februari.

Stiftelsen Rights Now’s styrelse

Styrelsen har följande medlemmar:

Jonas Wihlstrand (ordförande)

Ellen Almgren

Gunilla Bergh

Annelie Drewsen

Janna Hellerup Ulvselius

Vera Holm

Mats Lindgren

Henry Muyingo

Suppleanter: Viveka Bergh, Karolin Kral, Kristian Ängeby

Adminitratör: Evelina Lindkvist

Vi vill alla bidra till att skapa en värld där alla människor har rättigheter och möjligheter!

Kontakt

 

stiftelsen@rightsnow.se

 

Skicka in er ansökan via formuläret på hemsidan!