Rights Now Foundation
ENGLISH

FAQ

Stiftelsen Rights Now har begränsad kapacitet att löpande svara på frågor. Nedan hittar du/ni därför svar på de vanligaste frågorna.

Vilka organisationer och projekt kan få ekonomiskt stöd från Stiftelsen Rights Now?

På denna websida presentera vi våra önskemål och prioriteringar, liksom ett flertal organisationer och projekt som vi stöttat genom åren.

Observera att alla projekt som stöds genomförs av ideella organisationer och att utbildning, träning och ökad medvetenhet normalt utgör en central komponent i alla projekt. Vi kan också komma att dela ut bidrag för till exempel måltider, utbildningsmaterial, avgifter, lokaler och transporter – eftersom dessa kan främja kunskapsdelning, delaktighet och lärande.

Var i världen ska ett projekt eller aktivitet genomföras för att kunna få stöd från Stiftelsen Rights Now?

Ja. Stiftelsen Rights Now stöttar organisationer och projekt världen över. Stiftelsen har sin bas i Sverige men det betyder inte att vi endast ger bidrag till projekt och aktiviteter i Sverige. Det viktiga är att projektet gör positiv skillnad i människors liv och att det ligger helt i linje med Rights Now:s kriterier för att ge stöd.

Vi har ett projekt som ännu inte dragits igång – kan vi söka stöd från Stiftelsen Rights Now?
Ja, självklart!

Hur stora belopp brukar ni dela ut? Hur stort bidrag kan vi söka?

Storleken på våra ekonomiska bidrag varierar, mellan cirka 25.000 till 300.000 svenska kronor per organisation och projekt, beroende på innehåll och upplägg. Ibland är stiftelsen Rights Now den enda finansiären. Ibland handlar det om att vi delfinansierar ett större projekt eller insats, där vårt anslag är öronmärkt för en specifik komponent eller aktivitet.

När fattar ni beslut kring ansökningar och stöd?

Stiftelsen Rights Now:s bedömningsprocess är om inget oförutsett inträffar avslutad i januari varje år. Vi kommer då kommunicera resultatet till samtliga sökande, oavsett om vi beslutat ge den sökande bidrag eller inte. Det är mycket viktigt att Rights Now då har era korrekta kontaktuppgifter, vilka måste framgå i ansökan.

Hur fungerar ansökningsprocessen?
För att ansöka om ekonomiskt stöd behöver ni fylla i ansökningsformuläret som ni hittar på denna websida (en länk som finns tillgänglig under ansökningsperioden). Sista ansökningsdag är 31 oktober varje år, då ansökningsperioden avslutas. Stiftelsen Rights Now:s styrelse kommer därefter granska samtliga inkomna ansökningar för att kunna fatta beslut om vilka projekt som ska få ekonomiska bidrag.

När skickas meddelanden om beslut?
Beslut om bidrag fattas normalt i januari varje år. Alla sökande organisationer får svar, ofta i januari/februari, om bidrag har beviljats eller inte.

Viktigt: De kontaktuppgifter som lämnas måste vara korrekta för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Om ni beslutar ge oss ett ekonomiskt bidrag, när kan vi få pengarna?

Under förutsättning att stiftelsen Rights Now fått in all information som krävs, framförallt en komplett projektbeskrivning, ett undertecknat beviljandebrev och en rekvisition med korrekta bankuppgifter, så kan vi överföra pengarna till er organisation så snart som möjligt efter vårt beslut, ofta i februari.

Kan en organisation skicka in flera ansökningar?

Ja. Under förutsättning att varje projekt presenteras i ett separat ansökningsformulär. Ett formulär per projekt krävs, även om det är samma organisation som står bakom flera ansökningar.

Kan vi skicka in en ansökan om ekonomiskt bidrag via email?

Normalt godtar vi endast ansökningar via formuläret på websidan (som finns tillgängligt under ansökningsperioden mellan juli till oktober).

Endast i undantagsfall, då en organisation saknar praktiska förutsättningar att skicka in en ansökan via vår websida, kan vi godkänna att ansökan skickas in per email. Informera i så fall Stiftelsen Rights Now:s administratör på förhand så att vi inte missar er ansökan.

Välkommen att söka stöd från oss. Vi ser fram emot varje ansökan!

Läs vår integritetspolicy här.

Fler frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post:

stiftelsen@rightsnow.se

Vi svarar så snabbt som möjligt och ser fram emot din ansökan!