Rights Now Foundation
ENGLISH

Tema

Varje år – ett nytt Tema!

Varje år väljer stiftelsen Rights Now ett nytt tema. Temat reflekterar vad vi önskar lyfta fram och prioritera i årets ansökningsomgång. För att kvalificera sig bör alla projekt och ansökningar relatera till just detta tema, utöver stiftelsens övergripande vision och mål. Endast projekt och ansökningar som faller inom ansökningstidens angivna tema kommer att behandlas av stiftelsen.

Temat för den aktuella (eller relevanta) ansökningsperioden är:

Årets tema 2023: Hälsa och rättigheter – HBTQI

Alla människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska ha möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Det ser inte ut så överallt. Rights Now vill verka för att alla människors mänskliga rättigheter tillgodoses och främja en jämlik hälsa för alla. I år väljer vi att speciellt lägga fokus på projekt som riktar sig till personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Beskriv i er ansökan hur ert projekt är kopplat till målgruppen och mål 10 (10.2 eller 10.3) i de globala hållbarhetsmålen.

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Läs mer om mål nummer 10 samt de olika delmålen här.

Beslut

Beslut om bidragsfinansiering fattas i januari varje år.