Rights Now Foundation
ENGLISH

Styrelsen

Styrelsen har följande medlemmar:

Ordförande: Janna Hellerup Ulvselius

Jonas Wihlstrand

Ellen Almgren

Gunilla Bergh

Annelie Drewsen

Vera Holm

Henry Muyingo

Camilla Sahibzada

Suppleanter: Viveka Bergh, Karolin Kral, Kristian Ängeby

Adminitratör: Evelina Lindkvist

Vi vill alla bidra till att skapa en värld där alla människor har rättigheter och möjligheter!

Kontakta styrelsen via e-post: stiftelsen@rightsnow.se

Styrelsen

Styrelsen för stiftelsen Rights Now har åtta ordinarie ledamöter. Därtill finns tre suppleanter.

Vi arbetar till vardags med en rad olika frågor, såsom socialt arbete, utbildning, miljöfrågor, bistånd, böcker, ledarskap, ekonomi och administration.