Rights Now Foundation
ENGLISH

Vi vill genom samarbeten och riktat ekonomiskt stöd bidra till att förbättra livet för människor i utsatta situationer.

Vi stödjer projekt som gör unik skillnad för människor

Varje litet steg räknas när människor ska ta sig ur situationer och sammanhang som begränsar deras frihet, möjligheter och rättigheter. Genom åren har stiftelsen Rights Now gett stöd till organisationer och projekt som på unika sätt gjort skillnad för människor på flykt från krig och förföljelse, för barn och unga människor som saknat stöd i form av trygga hemförhållanden, skolor, sociala sammanhang och aktiviteter. Rights Now har aktivt stött människor som kämpat för bättre livsvillkor och för rätten att få uttrycka sig och leva i trygghet. Till exempel har vi varit med och värnat rättigheterna för hbtq-personer i flera länder.

Se några av dessa projekt och organisationer och upptäck vilken skillnad de gör. Stiftelsen Rights Now stödjer organisationer i det civila samhället som dag för dag, timme för timme, ger möjligheter till individer och grupper att få utvecklas och leva tryggare och friare, med större tillit och framtidstro. Möt några av dessa organisationer och projekt här – upptäck vad de gör och åstadkommer! Det handlar ofta om engagerade människor som med mycket begränsade medel gör häpnadsväckande saker för sina medmänniskor. Där vill stiftelsen Rights Now vara med, för att ge stöd åt konstruktiva, positiva processer med potential att skapa varaktiga förändringar av människors livsförhållanden och förutsättningar.

Vi välkomnar civila samhällets organisationer att söka stöd från stiftelsen Rights Now.