rightsnow

Vi vill genom samarbeten och riktat ekonomiskt stöd bidra till att förbättra livet för människor i utsatta situationer.

Vi stödjer projekt som gör unik skillnad för människor

Varje steg räknas när människor befinner sig i situationer och sammanhang som begränsar deras möjligheter och rättigheter. Genom åren har Rights Now gett stöd till projekt och organisationer som på unika sätt gjort skillnad för människor på flykt från krig och förföljelse, för barn och unga människor som saknat stöd i form av trygga hemförhållanden, skolor och sociala aktiviteter efter skoldagen. Rights Now har aktivt stött människor som kämpat för bättre livsvillkor och för rätten att få uttrycka sig och leva i trygghet.  Till exempel har vi varit med och värnat rättigheterna för hbtq-personer i flera länder.

Rights Now stödjer organisationer som dag för dag, timme för timme, ger möjligheter till individer och grupper att få växa och leva friare – i fred, trygghet och med framtidstro och möjligheter till utveckling.  Möt några av dessa projekt och organisationer här och upptäck vad de gör och verkligen åstadkommer! Det handlar ofta om människor som med mycket begränsade medel gör häpnadsväckande skillnader för sina medmänniskor. Där vill Rights Now vara med, för att ge stöd åt konstruktiva positiva processer som har potential att skapa varaktiga förändringar av människors livsförhållanden och förutsättningar.

Vi välkomnar organisationer (icke-vinstdrivande) att söka stöd från Stiftelsen Rights Now.

 

Sök Nu!

 

Mellan den 1 oktober och den 31 december, så öppnar vi vår period för att gå igenom vilka projekt och organisationer som vi vill ge stöd i form av ekonomiska bidrag. Men det finns möjlighet att skicka in ansökningar under hela året. Använd vårt formulär för att skicka en första beskrivning av organisationen och det projekt som ni vill söka stöd för. Beslut om anslag tas nästa gång i februari 2019.

Om du har frågor så använd vår FAQ i första hand. Vi har små möjligheter att besvara frågor direkt.

Sök Nu

 

Administratör sökes

 

Stiftelsen Rights Now söker en noggrann administratör på timbasis med start i december 2019. Vi söker dig som snabbt skapar struktur och överblick samt vill bidra till en bättre värld.

Läs mer om tjänsten