rightsnow

Ansökan

Det första steget i processen för att ansöka om stöd från stiftelsen Rights Now är att fylla i nedanstående formulär. På så sätt kan vi enklare göra en första bedömning av ett projekt eller annan aktivitet,  och om det möter de kriterier som Rights Now använder för att besluta om stöd.

Sista ansökningsdag för i år är 31 oktober, därefter behandlas alla ansökningar för beslut om utbetalning i början av 2021.

Tema 2021 – Bryt polariseringen

Under ansökningsperioden juli-oktober 2020 satsar stiftelsen Rights Now på projekt som arbetar för att bryta polariseringen på lokal, regional eller global nivå. Vi vill ge bättre förutsättningar till organisationer och projekt som strävar efter ökad förståelse mellan grupper eller har som mål att skapa sammanhang för nya möten. För att vi ska kunna bedöma er ansökan är det viktigt att ni motiverar på vilket sätt ert projekt kan kopplas till årets tema.

Information om hur Stiftelsen Rights Now behandlar dina personuppgifter (integritetspolicy). Visa i vår FAQ.

Förfrågan om stöd

Digital kontakt

Aktiva kanaler, tex: Facebook sida, Twitter, Instagram, etc.

Projektinformation

Vad ska projektet uppnå? Hur kopplar projektmålet mot Rights Nows tema? Begränsa din text till 500 tecken inkl. mellanslag.

Begränsa din text till 1000 tecken inkl. mellanslag.

Begränsa din text till 5000 tecken inkl. mellanslag.

Vilket resultat förväntas uppnås och hur ska det följas upp?

Budgetpost
Summa
Utfall

I SEK

Behandling av personuppgifter

Ja
Alla fält markerade med* måste fyllas i.