rightsnow

Ansökan

Det första steget i processen för att ansöka om stöd från stiftelsen Rights Now är att fylla i nedanstående formulär. På så sätt kan vi enklare göra en första bedömning av ett projekt eller annan aktivitet,  och om det möter de kriterier som Rights Now använder för att besluta om stöd.

Sista ansökningsdag för i år är 31 oktober, därefter behandlas alla ansökningar för beslut om utbetalning i början av 2022.

Tema 2022 – Demokrati och fredliga samhällen

Med anledning av att demokratin fyller 100 år i Sverige kommer Stiftelsen Rights Now under ansökningsperioden 1 juli–31 oktober 2021 att ge stöd till projekt som syftar till att stärka demokratin och som går att koppla till det sextonde globala målet: fredliga och inkluderande samhällen. 

Läs mer om mål 16 av de globala målen här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/

För att ansökan ska behandlas måste det finnas en beskrivning av hur projektet hänger ihop med årets tema. 

Information om hur Stiftelsen Rights Now behandlar dina personuppgifter (integritetspolicy). Visa i vår FAQ.

  Förfrågan om stöd

  Digital kontakt

  Aktiva kanaler, tex: Facebook sida, Twitter, Instagram, etc.

  Projektinformation

  Vad ska projektet uppnå? Hur kopplar projektmålet mot Rights Nows tema? Begränsa din text till 500 tecken inkl. mellanslag.

  Begränsa din text till 1000 tecken inkl. mellanslag.

  Begränsa din text till 5000 tecken inkl. mellanslag.

  Vilket resultat förväntas uppnås och hur ska det följas upp?

  Budgetpost
  Summa
  Utfall

  I SEK

  Behandling av personuppgifter

  Ja




  Alla fält markerade med* måste fyllas i.