Rights Now Foundation
ENGLISH

Coloboratie Lund–Maxenu ordnar fritidsaktiviteter och läxhjälp till barn i Rumänien

Stiftelsen Rights Now valde att ge stöd till föreningen Coloboratie Lund–Maxenu som driver en fritidsgård i Rumänien. Där erbjuds skolbarn både fritidsaktiviteter och läxhjälp.

Föreningen skriver i sin rapport: “Tack vare ert bidrag har vår verksamhet kunnat fortsätta som vanligt under 2019 där de 20 skolbarnen i Maxenu fått läxhjälp och mat på fritidsgården. Pengarna som ni har bidragit med har gått till att betala ut lön till Florin som är projektledare och två timanställda lärare, samt till cateringfirman som står för maten som barnen får på fritidsgården. Med hjälp av ert bidrag tillsammans med annan finansiering har vi kunnat ge 20 skolbarn i byn Maxenu 2 timmars läxhjälp samt ett varmt mål mat varje skoldag under hela 2019.”

”Tack vare insatserna i läxhjälpsverksamheten har kunskapsnivån och betygen ökat hos de barn som får läxhjälp enligt rapport från rektorn. Samarbetet mellan rektor, skola, kommun och vår verksamhet har fungerat bra. Närvaron har varit god och verksamheten uppskattas av både barn, skola, föräldrar och övriga anhöriga i byn.”

Coloboratie Lund–Maxenu främjar även ett jämställdhetsperspektiv, genom att gruppen barn omfattar såväl flickor som pojkar. ”Det är viktigt för oss att jobba mot segregation och antirasistiskt genom att bland annat ha en blandad barngrupp. Vi arbetar även med ett jämställdhetsperspektiv då flickor är överrepresenterade av de som inte fullföljer sin utbildning, och vår barngrupp består därför av en jämn könsfördelning.”