Rights Now Foundation
ENGLISH

GamCup och Push Community Initiative

Användningen av menskoppar har visat sig stärka kvinnor och minska risken för att flickor hoppar av skolan. Stiftelsen Rights Now har stöttat flera organisationer som verkar inom området.

GamCup är en av dem, som skriver i sin rapport: ”GamCup är en ideell organisation vars syfte är att stärka gambiska kvinnors och unga flickors ställning genom att tillhandahålla menskoppar och utbildning kring menstruation, reproduktion, könssjukdomar, jämlikhet mm. På så vis bekämpar vi fattigdomens effekter på flera nivåer, bland annat genom att förhindra att flickor/unga kvinnor missar skoltid på grund av att dom stannar hemma när dom har mens. Detta stärker unga kvinnors chanser att nå högre utbildning och bli självförsörjande.”

Genom att byta bindor mot menskopp så minskar även mängden miljöskadligt avfall, påpekar GamCup i sin rapport. ”De ekonomiska och hygieniska fördelarna är de tyngst vägande för gambiska kvinnorna själva, men den miljömässiga skillnaden blir också stor.”

Organisationen Push Community Initiative å sin sida skriver i sin rapport att deras projekt syftar till ”att 2021 kunna möta behoven av menshygien bland 500 utsatta flickor (8-18 år) för att de ska stanna i skolan, genom utbildning och stöd i hur man tillverkar bindor genom att använda lokala material och främja sömnad och hantverk för att generera inkomster”.

Ta gärna del av mer information om projekt kring mens och menskoppar:

https://www.gamcup.org

https://www.facebook.com/Push-Community-Initiative-108023993966063/

https://pushuganda.org