Rights Now Foundation
ENGLISH

AMASO – Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation

AMASO, Afghanistan Migrants Advice and Support Organization, bildades 2014 för att möta behoven hos ett ökande antal personer som deporterades från olika europeiska länder och Australien till Afghanistan.

AMASO samlar och sprider data och information om staters gällande migrationslagar och -riktlinjer samt deras tillämpning. Organisationen bedriver också påverkansarbete för att förbättra situationen för migranterna och de deporterade, samt ger råd och praktiskt stöd till dem som anlänt till Afghanistan.

Läs mer om vad AMASO gör: https://amasosite.wordpress.com