Rights Now Foundation
ENGLISH

Children of Al-Jalil Center (CJC) – Libanon

CJC är en lokal ideell organisation i Libanon. Den bildades i maj 2007 för att arbeta med palestinska och libanesiska delar av samhället i Bekaadalen. Centret ger dagliga lektioner till elever i arabiska, naturvetenskap, matematik och engelska. Veckovis finns psykosociala aktiviteter och fritidsaktiviteter (ritning, gruppdiskussioner, hantverk, spel, musik, teater, dockteater). Dessutom kommer det anordnas idrott, dans och idrott för alla studenter liksom rådgivning när det behövs. Det sker årligen möten med föräldrar för att diskutera barnens framsteg.

CJC:s vision:
Målet är att bygga en generation unga som har jämlika möjligheter, rättigheter och har möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i utvecklingen av samhället.

CJC:s uppdrag:
Organisationen är en NGO som riktar sig till barn och ungdomar. Den drivs med icke vinstdrivande syften, med transparens och med syfta att sprida principer om mänskliga rättigheter.Särskilt fokus är på barns rättigheter och göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällets utveckling. Andra organisationer som ger stöd till CJC är: Oxfam, Mercycorps, PSG, m.fl.

CJC