Rights Now Foundation
ENGLISH

ALEF – Adult Learning and Empowerment Facilitators

För stiftelsen Rights Nows medel har ALEF bedrivit ett matteprojekt i Togo. Bybor och jordbrukare har fått utbildning i matematik.

I sin rapport skriver de projektansvariga: ALEF brinner för att ge unga och vuxna som lever i extrem fattigdom en chans att lära för livet och utveckla sin potential; att genom entreprenörskap och kooperativ förbättra sina inkomster, skydda miljön, lära sig tekniker för att få bättre avkastning på sina jordbruk, bättre affärsmetoder och ordnade räkenskaper. Vi bygger en grund för detta genom att deltagarna i små grupper samtalar om livets alla utmaningar, delar tankar, erfarenheter och livskunskaper i gruppen, och tar gemensamma beslut om hur de själva kan förändra sina liv. Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna, och att använda ett andra språk i tal och skrift.”

Läs på deras hemsida: https://www.alef.org