rightsnow

Projekt:

Asylsökande barn i Sverige – IM

Rights Now anser att barn och unga som kommit till Sverige som flyktingar har rätt till adekvata förutsättningar. Vi har därför bidragit med stöd till två av…

J-Flag – Jamaica

Att stärka lesbiska och bisexuella kvinnors möjligheter att delta i politik och beslutsfattande. Jamaicas lesbiska, homosexuella , bisexuella och transpersoner förnekas ofta sina grundläggande mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, delaktighet,…

Antirasistiska Filmdagarna – Malmö

Under 2013, gavs stöd till anordnandet av Antirasistiska filmdagar (ARF). Inom ramen för projektet utvecklade ARF pedagogiskt material och samtalsmetodik samt genomförde ett program för grundskolan årskurs 3…

ASOV Stockholm

Rights Now stödjer ASOV Stockholms verksamhet för att nå ut till och stärka människor med afrikansk bakgrund i Sverige. ASOV bygger kunskap och ger psykosocialt stöd till…

Q-MUNITY – Indonesien

Q! Film Festival var vid tidpunkten den enda filmfestivalen i Indonesien som adresserar frågor som berör homo-, bi- och transsexuella (hbt) samt HIV/Aids-teman. RightsNow beviljade stöd för…

Tillsammans för Sverige! – Fryshuset

Tillsammans för Sverige (TFS) är ett projekt som genom interkulturell/religiös dialog med ungdomar bygger broar i samhället som kan motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från…

United Sisters – Fryshuset

Rights Now tror på att stärka tjejer. Därför stödjer vi Fryshusets verksamhet United Sisters, vars mål är att tjejer ska ta makten över sina liv. Detta sker…

Local Coordination Committees – Syrien

Rights Now stödjer en insats av organisationen Local Coordination Committees (LCC) som riktar sig till barn som drabbats av kriget i Syrien. Insatsen innebär materiellt och psykosocialt stöd…

Hbt certifiering av ungdomsmottagning – RFSL

Rights Now beviljade under 2010 stöd till RFSL:s utbildning av vårdpersonal vid ungdomsmottagningar för att bli bättre rustade att ta emot och möta hbt-personer som klienter. Genom…