Rights Now Foundation
ENGLISH

Asylsökande barn i Sverige – IM

Rights Now anser att barn och unga som kommit till Sverige som flyktingar har rätt till adekvata förutsättningar. Vi har därför bidragit med stöd till två av organisationen Individuell Människohjälps (IM), program: Barn i Väntan och Barn i Start. Dessa förebyggande pedagogiska program vänder sig till asylsökande barn och deras familjer samt barn och deras familjer som redan har fått uppehållstillstånd. Målet är att barnen som deltar ska få en bättre psykisk hälsa, ska lära sig mer om sig själva och om asylprocessen under tiden de väntar på beslut. För de barn som redan fått uppehållstillstånd är målet att de lättare ska integreras in i det svenska samhället. Stödet från RightsNow går specifikt till utveckling av stödverksamheterna och utbildning av gruppledare.

Individuell Människohjälp