Rights Now Foundation
ENGLISH

Amanda Jofré National Union of Transexual Sex Workers – Chile

Anslaget till Amanda Jofré National Union of Transexual Sex Workers avsåg produktionen av en utbildningsfilm om transsexuella sexarbetares utsatthet. Filmen ska användas för att utbilda allmänhet, beslutsfattare och ledare på arbetsmarknaden. Syftet är att på sikt minska gruppens utsatthet. Filmen fokuserar på transsexuella sexarbetares rätt till god hälsovård, HIV-prevention, arbete (bl.a. att fritt kunna välja yrke), samt att förebygga våld och övergrepp. ILO står för en kvalitetsgranskning av filmen.

Se filmen!

Amanda Jofré National Union of Transexual Sex Workers