Rights Now Foundation
ENGLISH

Community Mental Health Programme – Gaza

Rights Now stöder Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), som arbetar för att öka kapaciteten i Gaza för att möta och behandla psykiska hälsoproblem. Organisationen utvecklar och ökar det psykiska välbefinnandet i det palestinska samhället genom att arbeta med tre stora målgrupper: barn, kvinnor och offer för organiserat våld och tortyr.

Huvudsyftet för GCMHP är att engagera utsatta grupper i samhället, i synnerhet kvinnor, barn och som överlevt tortyr. Att utveckla lokala resurser genom utbildningsprogram avseende psykisk hälsa. Att tillhandahålla mentalvårdstjänster av hög kvalitet. Genomgående främjas principer om demokrati och mänskliga rättigheter i det palestinska samhället. Dessutom bekämpas den stigmatisering som ofta förekommer kring psykiska sjukdomar i det palestinska samhället.

För mer information, se

GCMHP