Rights Now Foundation
ENGLISH

Barn i Camp Bourj El Barajneh – Libanon

Stödet till Palestinian Women’s Humanitarian Organisation (PWHO), går till ett projekt för utbildning och psykosocialt stöd till palestinska flyktingbarn från Syrien som finns i flyktinglägret Camp Bourj El Barajneh i Beirut, Libanon. Projekt omfattar pedagogiskt stöd till circa 120 palestinska flyktingbarn från Syrien (60 pojkar och 60 flickor mellan 6 och 12 års ålder). Målsättningen är att ge barnen förutsättningar för att fortsätta med sina studier. Projektet innefattar även andra verksamheter för att stödja barnens utveckling och förmåga att delta i pedagogisk verksamhet. Rekreations-och fritidsaktiviteter syftar till att ge psykosocialt stöd till barnen. Seminarier för barnens föräldrar syftar till att stödja deras förmåga att samarbeta med och stödja sina barn under en mycket svår tid.

Rights Now samarbetar med Palestinagrupperna (PGS) i projektet. PGS bidrar med projektuppföljning på plats.

PWHO