Rights Now Foundation
ENGLISH

J-Flag – Jamaica

Att stärka lesbiska och bisexuella kvinnors möjligheter att delta i politik och beslutsfattande.

Jamaicas lesbiska, homosexuella , bisexuella och transpersoner förnekas ofta sina grundläggande mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, delaktighet, hälsa, jämställdhet, respekt och värdighet. För organisationen J-Flag är det ytterst viktigt att bygga upp kapaciteten hos lesbiska och bisexuella kvinnor så att de kan delta i allmänna politiska diskussioner, att delta i utveckling av värderingar, förutsättningar och aktivt delta i politiskt beslutsfattande. Detta är viktigt eftersom skyddet och främjandet av mänskliga rättigheterna aktivt också kan bidra till Jamaicas ekonomiska och sociala utveckling.

Det övergripande syftet med projektet, som stöds av Rights Now, är att öka antalet HBT-personer som deltar i politiken och beslutsfattandet genom att aktivt utveckla och stärka lesbiska och bisexuella kvinnors delaktighet i politiken och beslutsfattandet kring deras och mänskliga rättigheterna. Så kan de aktivt engageras i frågor som rör könsrelaterat våld, brott och våld, hiv och aids, utbildning, jämställdhet, ungdomars utveckling och egenmakt.

J-Flag