Rights Now Foundation
ENGLISH

Kids Ark Foundation – Thailand

Genom stöd till Kids Ark Foundation drivs projekt i skolan Baan Huaypoo. Projektet omfattar förskoleverksamhet för 20–30 barn från den etniska minoriteten Lahu i distriktet Thaton. Stöd till House of Hope avser även ett daycare center för fattiga barn tillhörande Lahu som är bosatta i byn Baan Huafmuagna, Mae Na Wang. Båda projekten är i området Mae-I District, Chiangmai.

Lahu är en marginaliserad grupp i Thailand. Analfabetismen är utbredd, arbetslösheten är hög och barnarbete är vanligt. Trafficking, prostitution och narkotikalangning förekommer. De flesta är inte thailändska medborgare, och de thailändska myndigheternas service i ingenmanslandet är begränsad. Barn har små möjligheter att delta i skolundervisning. Offentlig undervisning erbjuds endast på thai, som många inte behärskar.

Projekten innebär att barnen erbjuds pedagogiska verksamheter inklusive språkundervisning i thai. Barnen får vuxenvägledning, näringsriktig kost och hjälp med att erhålla thailändskt medborgarskap. Verksamheten förbättrar barnens förutsättningar för skolgång, och kan därmed stärka minoritetens sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Verksamheterna drivs i hög utsträckning av personer som tillhör etniska minoriteter i Thailand.

Kids Ark Foundation