Rights Now Foundation
ENGLISH

Salama Basic School – Sudan

Rights Now vill medverka till att barn i utsatta situationer får tillgång till bra förskolor och skolor. Genom ett samarbete med en holländsk stiftelse, som finns representerad på plats i Khartoum i Sudan, har vi fått möjlighet att stödja Salama Basic School i området Jabarona.

Personalen har som mål att kunna erbjuda förskole- och skolverksamheter av hög kvalitet som alla familjer har råd med. Det är viktigt eftersom det i Jabarona bor många människor som flytt inom landet och de befinner sig i ytterst osäkra och svåra sociala och ekonomiska situationer. Salama Basic School öppnar idag möjligheter för fler än 500 flickor och pojkar. De vill nå ännu fler och deras vision är: ‘basic education for all’.