Rights Now Foundation
ENGLISH

Yennenga Progress – Burkina Faso

Rights Now har bidragit med stöd till den svenska organisationen Yennenga Progress. De verkar som en accelerator för samhällsutveckling. Detta sker genom nätverkande och kompetensmatchande för att skapa en god grogrund för positiv samhällsutveckling och bli referens för strukturförändring där det behövs. Organisationen arbetar inom alla verksamhetsområden där medlemmar (som idag finns i 14 länder) har sina verksamheter. Uppdraget är att assistera medlemmarna i deras arbete, för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Namnet Yennenga Progress kommer av att prinsessan Yennenga i en legend från 1400-talets västafrika, står för en hel rad saker organisationen tror är grundläggande för att skapa hållbarhet både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Saker som vi fortfarande idag, kan läsa om i managementböcker som framgångsfaktorer för ledarskap:

  • Yennenga har talang och gott hjärta.
  • Yennenga står för nytänkande och civilkurage.
  • Yennenga utmanar begränsande normer.
  • Yennenga ber om hjälp för att lyckas.
  • Yennenga är en god förebild och lyfter andras potential.

De som grundade Yennenga Progress har genom egna personliga nätverk, nu byggt ett stort gemensamt internationellt kompetensnätverk med medlemmar i 14 länder, med övertygelsen om att vi alla behöver nätverk och kontakter för att lyckas med våra drömmar och för att tillsammans bygga den värld vi vill leva i, och den värld vi vill att våra barn ska leva i långt efter oss. (källa: Yennenga Progress hemsida)

Yennenga Progress