Rights Now Foundation
ENGLISH

FARR – Flyktinggruppernas Riksråd, #Dinapapper

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation i Sverige som hjälper flyktingar och samordnar flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda.

I sin projektrapport till stiftelsen Rights Now skriver FARR: “Projektets övergripande syfte var att säkerställa att ensamkommande ungdomar som riskerar att bli papperslösa, samt personer som frihetsberövats, får adekvat information och därmed ökade möjligheter till en rättssäker behandling. Som svar på detta har projektet utvecklat en målgruppsanpassad hemsida med lättillgänglig information om asylprocessen med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i papperslöshet och/eller har tagit i förvar.”

Läs gärna mer på deras hemsida: https://farr.se