Rights Now Foundation
ENGLISH

Löparakademin

Stiftelsen Rights Now har stöttat ett av Löparakademins projekt som gick ut på att främja hälsa, jämlikhet och demokrati. Löparakademin arbetar aktivt för jämlik hälsa och ökad social inkludering, med visionen om ett Sverige där alla människor kan uppnå sin fulla potential. På områdesnivå arrangerar organisationen både motionslopp i löpning och andra aktiviteter som förenar människor med olika bakgrund och ökar deltagandet. Löperakademin vill bidra till att visa upp en mer positiv sida av området och på så sätt även nyansera en ofta fördomsfull bild av förorten.

För mer information se: www.loparakademin.se