Rights Now Foundation
ENGLISH

Les Amis des Migrants Suédophones en France

Föreningen Les Amis des Migrants Suédophones en France stödjer svensktalande flyktingar, främst afghaner, som rest från Sverige till Frankrike efter att ha fått avslag på sina asylansökningar och nekats uppehållstillstånd i Sverige.

Organisationen erbjuder olika former av stöd till hundratals svensktalande asylsökande i Frankrike, bland annat med språkundervisning, förberedelser av asylansökningar, överklagan av franska myndigheters beslut, kontakter med advokater och vård, psykologsamtal, tolkning i möten med myndigheter, advokater och läkare, översättningar av dokument av vikt för asylprocessen och stöd i samband med att migranterna söker jobb och utbildningar.

För mer information se: http://lamsf.fr