Rights Now Foundation
ENGLISH

The Good Talents – Talangnätverk

Projektet Talangnätverket har inte bara erbjudit praktisk kunskap utan även möjligheter till personlig utveckling och nätverkande genom olika workshops, inklusive jobb- och studieverkstäder, ledarskapsutbildning och berättarträning. Resultaten pekar mot ökad självkänsla, ökad kunskap om möjligheter och minskad känsla av utanförskap bland deltagarna.

The Good Talents ser fram emot att fortsätta sitt arbete för att främja ungas potential och skapa långsiktiga förändringar i samhället. The Good Talents vill rikta ett varmt och hjärtligt tack till Stiftelsen Rights Now för ert stöd och finansiering av vårt projekt, Talangnätverket. Er tillit och engagemang har varit avgörande för att göra detta initiativ möjligt och framgångsrikt.

Ert stöd har inte bara gett unga kvinnor verktyg och möjligheter att växa och blomstra, utan har även bidragit till att skapa en positiv inverkan på samhället genom att främja jämställdhet, mångfald och minska utanförskap.

Ansökningsår 2023 – Tema: Kvinnor och flickor på flykt