Rights Now Foundation
ENGLISH

Camp Bourj El Barajneh – Libanon

Fakta

Organisation: Palestinian Womens Humanitarian Organization, PWHO.

Projekt: Utbildning and psykosocialt stöd för barn i flyktinglägret Camp Bourj El Barajneh, Libanon.

Rapportperiod: Maj, 2013 – Oktober, 2013.

Rapporterat av: Palestinagrupperna.

 
Barnen i fokus med förvärrade förutsättningar

Upptrappningen av våldet i Syrien har haft betydande inverkan på samhället av Bourj el-Barajneh. Lägret har blivit allt mer överfulla med familjer och individer som nyligen fördrivna från Syrien, som har kommit i lägret samfundet att söka bostäder till rimliga kostnader, eller bo hos släktingar. Detta har inneburit en ökning av överfulla hem, där flera familjer nu kan dela samma lilla två eller tre rum och kök. Inte bara denna plats ökat tryck på en redan ansträngd och utarmade gemenskap, men har sett en omläggning av icke-statliga organisationer resurser, som en gång som välbehövligt stöd till palestinska samhällen i Libanon, till att ge lika viktigt stöd för dem som anländer från Syrien. Även om det finns en stark erkännande av behoven hos den syriska samhället, finns det också nöd på minskningen av stöd för det palestinska samhället, som anser att det är situationen försämras som följd.

Vidare, tillströmningen av människor som flyr konflikten i Syrien har också avsevärt påverkat tillgången på anställning, som före konflikten i Syrien, var redan ansträngd och hämmande för palestinierna i Libanon. För närvarande palestinier upplever större svårigheter att hitta arbete, som libanesiska arbetsgivare visar en preferens för att ge jobb till de fördrivna från Syrien eftersom de är villiga att arbeta för lägre löner än sina befintliga libanesiska palestinska kamrater.

Inkluderar barn i öppen dagverksamhet

För att förvärra detta, finns det nu många barn som bor inom gemenskapen av Bourj el-Barajneh som själva har bevittnat och upplevt flera trauman före flykten från konflikten i Syrien, och / eller under sin resa till Libanon. Det finns inte mycket i vägen för psykosocialt stöd för dessa barn och deras familjer, som kämpar för att hantera effekterna av dessa erfarenheter, samtidigt som försöker bygga ett nytt liv i den främmande miljön i lägret, och Libanon. Detta projekt har gjort en särskild insats för att inkludera barn från Syrien i öppna dagverksamhet, och har skapat ytterligare aktiviteter som syftar till att öppna kommunikation, förståelse och empati mellan nyanlända barn och barn från nuvarande samhället för att motverka negativa attityder och känslor.

Slutligen har lägret/samhället bevittnat försämring i mental hälsa både för vuxna och barn både under de senaste månaderna. Det har förekommit ett antal fall där gruppmedlemmar har tagit sitt eget liv. Detta markerar en tydlig försämring i samhället, som inte har upplevt sådana situationer på över 15 år. Även de bidragande faktorerna i varje situation är komplexa och mångskiktad de inte nödvändigtvis eller särskilt unik bland samhället. Det är tydligt att dessa incidenter tala med den övergripande försämrade situationen för de palestinska flyktingarna i Libanon, som fortsätter att uppleva system utslagning och diskriminering i samhället i och politiska arenan är inom ett land och regeringen som förnekar godkännande av dem.

 

Terapeutiska workshops för syriska flyktingbarn – Ad.dar Center i Istanbul

 

Fakta

Projekt: Ad.dar Center i Istanbul, Turkiet.
Rapporttid: 10 Oktober,  2015– 24 januari, 2016.

Terapeutiska workshops för syriska och palestinska barn, organiserade och genomförda av organisationen Ad.dar, som skrivit rapporten som följer. Ad.dar betyder ”hem” på arabiska.

 

Antalet barn växte varje vecka och behovet är så stort att vi lagt till ytterligare klasser under vardagar för unga tonårsflickor (åldrar 10- 14 år). Familjerna har uttryckt sin tacksamhet många gånger. Många av de nya barnen går inte i skolan och kan inte delta av olika skäl. Tiden på Ad.dar är en stor hjälp för föräldrar och barn. I början av november kom några av tonårsflickorna till oss och frågade om vi kunde ge dem ytterligare klasser under veckan. De är inte i skolan och de har en djup vilja och önskan att få studera. Vi började omedelbart med klasser för dem på måndagar och fredagar – de studerar då arabiska, turkiska, engelska, musik och konst (foto och storytelling).

I genomsnitt tillbringade vi 12-15 timmar i veckan med barnen i workshops och på utflykter. Utöver workshop ( då på lördagar och söndagar) höll vi 3 timmars handledning av barnen på söndagar och 4 timmars lektioner två gånger i veckan för de unga tonårsflickor. De extra utflykterna gick till: Istanbul Aquarium, en dag med bowling och en lunch, en konstnärlig workshop på Salt Gallery avsedd för barn och som innehas av syriska och turkiska konstnärer, en båtresa och picknick på den asiatiska sidan, en resa till en skog med en picknick och en resa till Istanbuls Modern Museum. Mellan 25-30 barn i åldern 5-12 deltog i samtliga helgverksamheter. Relationer med nya familjer etablerades och befintliga relationer med föräldrar utvecklas stärktes.

De medel som erhållits från Rights Now har möjliggjort för vårt center att effektivt kunna nå verksamhetsmålen och att driva workshops för flyktingbarn. I och med stödet är Ad.dar:s personal bättre utrustade och utbildade, vårt center har fler verktyg för att hjälpa till med undervisningen och antalet barn som deltar har ökat. Vi har kunnat svara på behoven hos de unga tonårsflickorna och kunnat ge dem en tillgänglig, öppen plats och dessutom kunnat erbjuda dem varma och näringsriktiga måltider.

Ad.dar Center vill tacka stiftelsen Rights Now för möjligheten att driva verksamheten och workshops för barn på flykt.

 

Se Ad.dars video från en workshop här.