Rights Now Foundation
ENGLISH

Utbildning för pappagrupps-ledare i Nakamtenga – Burkina Faso

Fakta

Organisation: Yennenga Progress

Period: 11-12 april, 2016.

Rapporterat av: Nils Pettersson, EQUALifies

Yennenga Progress genomförde den första utbildning för pappagrupps-ledare i Nakamtenga, Burkina Faso. Syftet är att öka mäns engagemang med barnen och i hemmen för att ge kvinnor avlastning och åstadkomma en positiv fostran av barnen. Pappor spelar en viktig roll för att stärka kvinnors situation i världen.

Femton män skulle utbildas till ledare. Även om jag hade planerat utbildningen väl visste jag två saker: jag behöver vara flexibel och jag hade ingen aning om hur hela idén om ett jämställt föräldraskap skulle landa. Därför var en av mina första åtgärder (efter presentationer och inledning etc) att sätta utbildningen i ett sammanhang. Något som visade sig verkningsfullt. Först berättade jag alltså att deltagarna ingick i ett större arbete med samma syfte, ett arbete som pågår på flera platser i världen och därefter visade jag lite resultat av det arbetet.

Läs om utbildningen på bloggen.

Yennenga Progress Blog