Rights Now Foundation
ENGLISH

Terapeutiska workshops för syriska flyktingbarn – Ad.dar Center i Istanbul

 

Fakta

Projekt: Ad.dar Center i Istanbul, Turkiet.
Rapporttid: 10 Oktober,  2015– 24 januari, 2016.

Terapeutiska workshops för syriska och palestinska barn, organiserade och genomförda av organisationen Ad.dar, som skrivit rapporten som följer. Ad.dar betyder ”hem” på arabiska.

 

Antalet barn växte varje vecka och behovet är så stort att vi lagt till ytterligare klasser under vardagar för unga tonårsflickor (åldrar 10- 14 år). Familjerna har uttryckt sin tacksamhet många gånger. Många av de nya barnen går inte i skolan och kan inte delta av olika skäl. Tiden på Ad.dar är en stor hjälp för föräldrar och barn. I början av november kom några av tonårsflickorna till oss och frågade om vi kunde ge dem ytterligare klasser under veckan. De är inte i skolan och de har en djup vilja och önskan att få studera. Vi började omedelbart med klasser för dem på måndagar och fredagar – de studerar då arabiska, turkiska, engelska, musik och konst (foto och storytelling).

I genomsnitt tillbringade vi 12-15 timmar i veckan med barnen i workshops och på utflykter. Utöver workshop ( då på lördagar och söndagar) höll vi 3 timmars handledning av barnen på söndagar och 4 timmars lektioner två gånger i veckan för de unga tonårsflickor. De extra utflykterna gick till: Istanbul Aquarium, en dag med bowling och en lunch, en konstnärlig workshop på Salt Gallery avsedd för barn och som innehas av syriska och turkiska konstnärer, en båtresa och picknick på den asiatiska sidan, en resa till en skog med en picknick och en resa till Istanbuls Modern Museum. Mellan 25-30 barn i åldern 5-12 deltog i samtliga helgverksamheter. Relationer med nya familjer etablerades och befintliga relationer med föräldrar utvecklas stärktes.

De medel som erhållits från Rights Now har möjliggjort för vårt center att effektivt kunna nå verksamhetsmålen och att driva workshops för flyktingbarn. I och med stödet är Ad.dar:s personal bättre utrustade och utbildade, vårt center har fler verktyg för att hjälpa till med undervisningen och antalet barn som deltar har ökat. Vi har kunnat svara på behoven hos de unga tonårsflickorna och kunnat ge dem en tillgänglig, öppen plats och dessutom kunnat erbjuda dem varma och näringsriktiga måltider.

Ad.dar Center vill tacka stiftelsen Rights Now för möjligheten att driva verksamheten och workshops för barn på flykt.

 

Se Ad.dars video från en workshop här.