Rights Now Foundation
ENGLISH

Camp Bourj El Barajneh – Libanon

Fakta

Organisation: Palestinian Womens Humanitarian Organization, PWHO.

Projekt: Utbildning and psykosocialt stöd för barn i flyktinglägret Camp Bourj El Barajneh, Libanon.

Rapportperiod: Maj, 2013 – Oktober, 2013.

Rapporterat av: Palestinagrupperna.

 
Barnen i fokus med förvärrade förutsättningar

Upptrappningen av våldet i Syrien har haft betydande inverkan på samhället av Bourj el-Barajneh. Lägret har blivit allt mer överfulla med familjer och individer som nyligen fördrivna från Syrien, som har kommit i lägret samfundet att söka bostäder till rimliga kostnader, eller bo hos släktingar. Detta har inneburit en ökning av överfulla hem, där flera familjer nu kan dela samma lilla två eller tre rum och kök. Inte bara denna plats ökat tryck på en redan ansträngd och utarmade gemenskap, men har sett en omläggning av icke-statliga organisationer resurser, som en gång som välbehövligt stöd till palestinska samhällen i Libanon, till att ge lika viktigt stöd för dem som anländer från Syrien. Även om det finns en stark erkännande av behoven hos den syriska samhället, finns det också nöd på minskningen av stöd för det palestinska samhället, som anser att det är situationen försämras som följd.

Vidare, tillströmningen av människor som flyr konflikten i Syrien har också avsevärt påverkat tillgången på anställning, som före konflikten i Syrien, var redan ansträngd och hämmande för palestinierna i Libanon. För närvarande palestinier upplever större svårigheter att hitta arbete, som libanesiska arbetsgivare visar en preferens för att ge jobb till de fördrivna från Syrien eftersom de är villiga att arbeta för lägre löner än sina befintliga libanesiska palestinska kamrater.

Inkluderar barn i öppen dagverksamhet

För att förvärra detta, finns det nu många barn som bor inom gemenskapen av Bourj el-Barajneh som själva har bevittnat och upplevt flera trauman före flykten från konflikten i Syrien, och / eller under sin resa till Libanon. Det finns inte mycket i vägen för psykosocialt stöd för dessa barn och deras familjer, som kämpar för att hantera effekterna av dessa erfarenheter, samtidigt som försöker bygga ett nytt liv i den främmande miljön i lägret, och Libanon. Detta projekt har gjort en särskild insats för att inkludera barn från Syrien i öppna dagverksamhet, och har skapat ytterligare aktiviteter som syftar till att öppna kommunikation, förståelse och empati mellan nyanlända barn och barn från nuvarande samhället för att motverka negativa attityder och känslor.

Slutligen har lägret/samhället bevittnat försämring i mental hälsa både för vuxna och barn både under de senaste månaderna. Det har förekommit ett antal fall där gruppmedlemmar har tagit sitt eget liv. Detta markerar en tydlig försämring i samhället, som inte har upplevt sådana situationer på över 15 år. Även de bidragande faktorerna i varje situation är komplexa och mångskiktad de inte nödvändigtvis eller särskilt unik bland samhället. Det är tydligt att dessa incidenter tala med den övergripande försämrade situationen för de palestinska flyktingarna i Libanon, som fortsätter att uppleva system utslagning och diskriminering i samhället i och politiska arenan är inom ett land och regeringen som förnekar godkännande av dem.

 

Lahus barn växer – förskola skapar möjligheter i norra Thailand

Vi besöker en förskola i en by i Mae Ai distriktet, norra Thailand. Byborna tillhör minoritetsgruppen Lahu. En minoritet där flera saknar medborgarskap, trots att de är födda i Thailand. De talar ett språk som inte finns i skrift. De har ingen eller dålig kunskap om mänskliga rättigheter och har bland annat inte tillgång till sjukvård. Det krävs ett språk för att göra sig förstådd. Det här är en förskola som Rights Now ger stöd till – för att ge barnen en chans till utbildning och därmed en chans att skapa sina liv och hävda sina rättigheter som Thailändska medborgare.

En dag på förskolan

Vi kommer dit i slutet av förskoledagen. Vi ser hur barnen ställer sig i rad för att få en frukt innan de ska gå hem. Efter stängning springer barnen omkring och leker. In och ut ur bambuhus som är byggda på pålar med en skranglig stege upp till ingången och med en öppen eldstad som matlagningsplats. De springer upp och ner för backar och huden blir rödaktig av den röda sanden. Grisar, höns och hundar går fritt omkring i byn. Det är synlig fattigdom med svenska mått mätt.

I förskolan får 39 barn i åldrarna tre till nio år tillgång till en trygg och kreativ miljö där de kan öva thailändska och siffror. Och föräldrarna får möjlighet att gå till fälten utan att behöva oroa sig för barnen. Väggarna i förskolan är fyllda med teckningar och olika skapelser tillverkade av barnen. Det är ett rum fyllt av kunskap, kreativitet och glädje. Utöver matte och skrivövningar får de ett näringsriktigt mål mat om dagen. Barnen får tillsammans med sina vårdnadshavare lära sig om hygien, att tvätta kläder och kunskaper i näringslära. Tillsammans har de anlagt en grönsaksodling för att förstärka skolluncherna. Om skörden blir god får barnen ta grönsaker med hem.

Drömmer om utveckling

Läraren berättar att hon drömmer om att utveckla skolan än mer, använda nya pedagogiska metoder och ge barnen fler möjligheter. Ta tillvara deras drömmar och utveckla deras talanger. Hon försöker samarbeta med pedagoger på andra skolor. I byn finns också en ”non-formal school” vars lärare inte alltid har möjlighet att komma till byn på grund av andra uppdrag. Så fungerar non formal school; Ingen garanti för att en lärare är närvarande. Så fungerar det när man inte känner till sina rättigheter, när man saknar medborgarskap, när man delvis lever utanför det formella samhället och saknar kunskap i det formella och skriftliga språket. När läraren från non formal school inte har möjlighet att komma till byn undervisar förskoleläraren även skolbarnen. Hon ser behoven och tar vara på möjligheterna.

Språk, hälsa och självförtroende – barnen växer

Efter att förskolan öppnade har barnen inte bara fått en ingång till det thailändska språket, flera barn har bättre hälsostatus och självförtroende. Föräldrarna har större möjligheter att ta de arbetstillfällen som erbjuds för att försörja familjen. Förskolan har gjort tydlig skillnad för hela byn där 78 familjer bor. Alla barn kan inte komma, ibland behöver de följa med sina föräldrar ut på fälten. Lärare och lärarassistenten försöker föra dialog med föräldrarna om vikten för barnen att vara i förskola och skola.

Under samtalet med läraren och lärarassistenteten kliver en man in i daghemsbyggnaden. Han går runt i rummet, liksom försöker lyssna till vårt samtal. Efter en stund berättar läraren att det är ”head of village”. Han har hört att någon från Rights Now är i byn. Han vill tacka, tacka Rights Now å hela byns vägnar. Förskolan betyder så mycket. Små medel förändrar livet för barn, för föräldrar, för familjer. Ger större chans till ett liv bortom byn om man så vill, ett liv med större chans att vara fri från sjukdomar och att få äta sig mätt. En chans till fler möjligheter för människan.

 

Berättat av Karolin Kral, styrelseledamot i stiftelsen Rights Now, som var på besök i skolan i norra Thailand.