Rights Now Foundation
ENGLISH

Sofia stödförening – École Lo

Delsbo 2023-01-31 

Rapport och redovisning från École Lo som erhöll stöd till skolbygget

”Projektet är en förlängning på det som vi uppnådde senast med er hjälp, då vi grundlade en lågstadieskola i en av de projektansvarigas, Lansana Bangouras, hemtrakter i Guinea, Västafrika. Den växer stadigt, elevantalet är idag strax över åttio elever som kommer från de närliggande byarna. (Elevantalet har sedan ansökan vuxit till strax under hundrafemtio elever.) Målet är att kunna möta upp de äldre eleverna så att de inte behöver lämna skolan efter tre år. För att kunna göra detta behöver vi utöka med både lokaler och personal.” 

Projektberättelse

Bygget skedde under pandemitid, som var ett mer stillastående Guinea, med utegångsförbud under vissa tider, stränga krav på munskydd i tätorter och svårigheter för folk i städerna att klara sin ekonomiska situation, då mycket här handlar om pengar för dagen som arbetas in genom försäljning längs vägar och vid marknader. 

École Lo ligger i en mindre by, avsides det mesta och just där märktes inte mycket av vad som pågick i omvärlden. 

Arbetet inleddes under våren 2022 med att lägga grund för det nya huset, som står i vinkel mot det tidigare skolhuset. Den äldre byggnaden består av tre rum, det nya huset får inledningsvis ett rum med möjlighet att växa åt ena hållet. 

Cement, tegel, pelare, virke för förstärkning och bjälkar mm köptes in lokalt och fraktades från omkringliggande byar till skolområdet. Material är dyrt i Guinea, arbetskraft är billig. Bygget påbörjades genast och intensivt för att man skulle hinna tillräckligt långt med byggnaden innan regnperioden. Lansana Bangoura var på plats och fungerade som byggledare för fem personer som byggde och fyra som hjälpte till med cementen och att bära fram material. Tre kvinnor från byn hämtade vatten och såg till att arbetslaget fick något att äta. Folk från byn tog sig vägarna förbi bygget för att hjälpa till, distriktets president var där nästan dagligen.  

Ungefär samtidigt med byggnationerna fick skolan sitt godkännande och en skolkod hos kommunen, vilket förhoppningsvis ska kunna leda till att vi får visst ekonomiskt inhemskt stöd. Vi ser också ljust på framtiden med det nya politiska läget som råder i landet efter militärkuppen som även den sammanföll med bygget. Den nya presidenten som sitter i interrimregeringen jobbar hårt för att skapa ordning, infrastruktur, få bort korruption och gamla maktsystem, och detta tror vi kan leda till bättre omständigheter för skolfrågor i hela landet. 

Det nya huset är i stort sett färdigt, men vi har inte kunnat köpa in takplåt, där tog pengarna slut. Vi jobbar givetvis på att slutföra bygget, och det finns material för allt, endast plåten återstår att köpa in. Barnen har därför inte kunnat flytta in i huset, utan huserar fortfarande i längan med tre klassrum.  

Ekonomisk berättelse 

När man handlar i Guinea får man inte kvitton, därför bygger denna ekonomiska berättelse på anteckningar som Lansana Bangoura gjort under byggprojektets gång. 

Bland utgiftsposterna finns: 

Sand till cement, cement, pelarblock, tegel, armeringsjärn, virke för gjutning av fundament, dörr, fönster, bänkar, virke för takstolar, skottkärror och spadar och uppgår till summan 78 950 SEK.  

Golven och balustraden i det äldre huset har setts över och rustats med ny cement till en summa av 9500 SEK.  

Övriga mindre utlägg har gjorts för lokala transporter. Av de 100 000 SEK som skickades försvann en mindre summa i avgifter och växlingskostnader. Det blev även synligt att den svenska kronans värde sjunkit en aning redan då, för snart ett år sedan, jämfört med tidigare omgång av bidrag.  

Projektet går även att följa på vår sida på Facebook: ”École Lo – en skola i Guinea” 

Varmt tack för stödet som möjliggjorde detta! 

Delsbo den 31 januari 2023 

Viveka Sjögren Bangoura 

Lansana Bangoura