Rights Now Foundation
ENGLISH

Right By Me – Girls Right to Talk

Projektet ”Girls’ Right to Talk” utförd av Right By Me fokuserade på att stärka unga tjejer med utländsk bakgrund, i åldrarna 13 till 24 år, för att öka deras deltagande och röst i det svenska samhället. Detta uppnåddes genom en kombination av kapacitetsbyggande aktiviteter, deltagande i offentliga forum och samarbete med företag samt beslutsfattare. Insatserna syftade till att förbättra tjejernas självkänsla, egenmakt, anställningsbarhet och känsla av gemenskap.

Projektet rapporterade framgångar i form av ökad delaktighet i samhällsdebatten, förbättrad representation i olika sammanhang, samt stärkta individuella kapaciteter hos deltagarna. Genom sina aktiviteter har projektet bidragit till att främja jämställdhet och delaktighet, vilket visar på vikten av riktade insatser för att ge unga tjejer med utländsk bakgrund en starkare röst och plats i samhället.

Ansökningsår 2023 – Tema: Kvinnor och flickor på flykt