Rights Now Foundation
ENGLISH

Network for African-European Woman Scientists – NAWES

Rights Now beviljade 2009 stöd till NAWES:s utbildningsseminarier om lokala kunskapssystems betydelse i utvecklingsarbete, med fokus på den roll lokal kunskap spelar i Afrikas utveckling. Genom att nyttja lokala kunskapssystem möjliggörs fattiga människors delaktighet i samhällsutvecklingen. Världsbanken har rapporterat om framgångsrika utvecklingsprojekt där lokala kunskapssystem integrerats i processen. NAWES seminarieserie baseras på denna nya infallsvinkel, och tar frågan vidare till den svenska kontexten. Hur kan ’lokal kunskap’ integreras i utvecklingsprocesser i det mångkulturella Sverige? Projektet fokuserar invandrare från Afrika, vars lokala kunskapssystem från hemländerna kan nyttjas vid etablering och integrering i svenska samhället, samt inte minst bidra till svenska samhällets utveckling. Ansvarig projektledare var forskaren och läkaren Asli Kulane, Institutionen för Folkhälsovetenskap (PHS), Avdelningen för internationell hälsa (IHCAR) vid Karolinska Institutet.