Rights Now Foundation
ENGLISH

Local Coordination Committees – Syrien

Rights Now stödjer en insats av organisationen Local Coordination Committees (LCC) som riktar sig till barn som drabbats av kriget i Syrien. Insatsen innebär materiellt och psykosocialt stöd till cirka 140 barn i staden Maaret Al-Nouman (provinsen Idlib i norra Syrien) som förlorat sina vårdnadshavare. Målet är att genom adekvata stödinsatser kunna normalisera deras vardag och familjesituation. Barnen behöver bland annat ges möjligheter till lek och skolgång. Insatsen har potential att förebygga psykisk ohälsa och är även viktig för att minimera risken för andra former av utsatthet (t ex barnprostitution).

Organisationen LCC har under krisens utveckling i Syrien agerat till stöd för den civila rörelsen för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. LCC finns representerat i alla Syriens provinser och finns även i andra länder utanför Syrien (även i Sverige). LCC sprider nyheter om vad som händer i landet, dokumenterar brott mot mänskliga rättigheter, identifierar och kartlägger behovet av humanitär hjälp och distribuerar nödhjälp i form av bland annat mat och mediciner till utsatta människor.

Local Coordination Committees, LCC