Rights Now Foundation
ENGLISH

ASOV Stockholm

Rights Now stödjer ASOV Stockholms verksamhet för att nå ut till och stärka människor med afrikansk bakgrund i Sverige. ASOV bygger kunskap och ger psykosocialt stöd till ungdomar och vuxna. Fokus är på sexuell- och reproduktiv hälsa, HIV-prevention samt förebyggande av våld i nära relationer. ASOV Stockholm bedriver även verksamhet för människor i utsatta situationer i Östra Kongo.

ASOV Stockholm