Rights Now Foundation
ENGLISH

Antirasistiska Filmdagarna – Malmö

Under 2013, gavs stöd till anordnandet av Antirasistiska filmdagar (ARF). Inom ramen för projektet utvecklade ARF pedagogiskt material och samtalsmetodik samt genomförde ett program
för grundskolan årskurs 3 till 9.