Rights Now Foundation
ENGLISH

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter

MRF–Filmfestival för mänskliga rättigheter är en årligen återkommande filmfestival i västra Sverige. Varje filmvisning följs upp med en föreläsning/samtal. Som samtalsledare engageras filmare, forskare, journalister, samhällsdebattörer och experter inom mänskliga rättigheter. Målgruppen för MRF är framförallt skolungdomar som erbjuds delta utan kostnad.Datumen för festivalen var20-24 november2023.

Vi har detta år med stöd av Stiftelsen Rights Now genomfört sammanlagt nio filmvisningar på temat kvinnors rättigheter med efterföljande föreläsningar och samtal. Vi har visat fem filmer som alla handlar om jämställdhet för kvinnor, med ett fokus på kvinnor på flykt. Två av filmerna beskriver situationen för kvinnor/flickor på flykt Exodus och Dogborn, samt en film om jämställdhet ur ett historiskt perspektiv De ostyriga, den algeriska filmen Houria och till sist filmen She said som beskriver en del av uppstarten av #meetoo. Dessa visningar har besökts av sammanlagt ca 1021 personer.

Ansökningsår 2023 – Tema: Kvinnor och flickor på flykt