Rights Now Foundation
ENGLISH

Löparakademin förenar fysisk aktivitet med demokratiskt deltagande, Sverige

Löparakademin arrangerar motionslopp och vill samtidigt förena människor med olika bakgrunder och skapa fler plattformar för social inkludering. Organisationen rapporterar till stiftelsen Rights Now: ”Under 2019 genomfördes sammanlagt 18 stycken tioveckorsprogram i 5 olika städer i Sverige. Antal ungdomar som genomförde hela programmet var 497. Vi har haft 111 ledare engagerade under året. Sedan tioveckorsprogrammet startades 2012 har totalt 101 program genomförts. Sammanlagt har 2335 ungdomar genomfört programmet och 610 personer har varit engagerade som ledare.”


”Löparakademin hade under 2019 sitt bästa verksamhetsår hittills och antalet ungdomar vi arbetat med har varit större än tidigare. Vi nådde även våra kvalitativa mål samt målet att ha minst 50% tjejer.”

”Vi vill rikta ett stort tack till Stiftelsen Right Now för att ni var med och möjliggjorde detta – TACK!”