Rights Now Foundation
ENGLISH

Les Amis des Migrants Suédophones en France ger stöd till svensk-afghaner i Frankrike

Organisationen Les Amis des Migrants Suédophones en France gav stöd till svensk-afghaner i Frankrike.

De projektansvariga skriver i sin rapport till Stiftelsen Rights Now: ”Att erbjuda relevant och aktuell information på svenska är en av våra hörnstenar. Vår hemsida (www.lamsf.fr) är trespråkig. Den franskspråkiga delen innehåller artiklar och texter om svenskafghanernas situation. På dari delar vi utvald praktisk information som är relevant för de asylsökande själva. Den svenska delen är störst och innehåller information för både asylsökande och för den som vill läsa mer om situationen i stort. Här finns vittnesmål från nio unga afghaner som tvingats lämna Sverige och sökt sig till Frankrike, men även en blogg av Mohammad som efter en tid i Frankrike skickades tillbaka till Sverige och utvisades till Afghanistan. Idag skriver han dagbok från Kabul.”

”Under 2020 har vi omarbetat och redesignat hemsidan, vilket är ett frivilligarbete som omfattar ett hundratal timmar.” ”Vi har också sammanställt dokumentation på svenska och dari som förberedelse för den skriftliga asylberättelsen och för intervjun, som vi förmedlar till berörda personer.”