Rights Now Foundation
ENGLISH

Kodul Muga stödjer ensamstående mammor och flickor i Kochia, Kenya

Föreningen Kodul Muga ger stöd till ensamstående mammor och flickor i Kochia i Kenya.

Enligt planen skulle Kodul Muga utbilda målgruppen i sexuell och reproduktiv hälsa, vilket även skulle inkludera utdelning av menskoppar, men på grund av covid-pandemin fick fokus för projektet ändras. Kodul Muga använde istället pengarna från stiftelsen Rights Now till att förbättra kvinnornas inkomstmöjligheter, genom att köpa hönor. Projektet blev framgångsrikt och hönorna blev en välkommen källa till inkomster. Bland annat kunde kvinnorna betala skolavgifter för sina barn.

Kodul Muga skriver i sin rapport: ”Till följd av Covid-19 har vi inte kunnat genomföra en introduktion av menskoppar, därför har de ensamstående mödrarnas verksamheter prioriterats. För att underlätta för flickorna som skulle fått menskoppar har vi delat ut tygbindor till dem i väntan på att kunna genomföra projektet.”

”I början av sommaren hade vi 60 höns som ägdes gemensamt, men tack vare stödet på 40 000 kr kunde alla gruppmedlemmar få egna höns redan i mitten på september. Idag mår hönsen bra, de har blivit fler och äggen har blivit en inkomstkälla som vissa använder till mat, andra sparar för att kunna betala skolavgiften när skolorna öppnar igen. I början på december skickade vi extra stöd för vaccination och foder, men i övrigt har gruppmedlemmarna varit självförsörjande på hönsen.”

Projektet med menskopparna väntar på att kunna genomföras. ”Eftersom det råder stor tabu och okunskap kring reproduktiv hälsa ser vi det inte som ett alternativ att dela ut menskoppar utan samtidig utbildning”. ”Så fort möjligheten finns och vi har koppar till alla kommer ett team från Nairobi att hålla en fyradagarsutbildning för några av lärarna i byn kring säker användning av menskoppar och för att uppmärksamma och motarbeta stigma och tabu. Lärarna kommer i sin tur att utbilda ungdomarna och dela ut kopparna, tjejerna i åttonde klass har högst prioritet eftersom de har viktiga examinationer under våren.”