Rights Now Foundation
ENGLISH

Förenade Förorter – Ungas förortsorganisering

Rapportering till Rights Now Förenade Förorter 2023-01-25

Mål

Vi sökte medel för att arrangera en nationell konferens för 70 unga och unga vuxna mellan 15-28 år i landets förorter. Målet var att höja kunskapen om föreningsliv och organisering samt att stärka deras kapacitet att arbeta med socialmobilisering i syfte att öka makt och inflytande för unga i sin ort.

Genomförande

Vi arrangerade denna nationella konferens7-10 augusti i Strand Borgholm i Öland. Med oss hade vi 49 deltagare från följande utsatta områden i Sverige: Ersboda, Hjällbo, Norrby, Rosengård, Närlunda, Rinkeby, Tensta, Tjärna Ängar och Vivalla. Vi är nöjda med antalet deltagare trots att det blev något färre än beräknat. Personerna representerar viktiga orter i Sverige och gör mycket gott för sina områden. Deltagarna fick ta del av ett utbildningsprogram i föreningskunskap, självorganisering och projektledning för ledare och medlemmar. Föreläsningar blandades med workshops och intensiva diskussioner. På fritiden fick deltagarna njuta av Ölands vackra naturlandskap, en del av Sverige som få av deltagarna haft möjlighet att bekanta sig med tidigare.

Resultat

49 unga från utsatta områden har höjt sina kunskaper om föreningsliv och organisering. Det har gett en konkret förändring i de ungas liv i form av empowerment och självförtroende att delta i demokratiska processer.

49 unga från utsatta områden har stärkt sin kapacitet att arbeta med social mobilisering. Det har gjort att de kan genomföra verksamheter som förändrar livet för andra unga, antingen i form av mer meningsfull fritid, eller genom att de fått mer makt och inflytande över sin vardag och sitt bostadsområde.

Finansiering

Bidraget från Rights Now användes för att täcka lokal kostnader.