Rights Now Foundation
ENGLISH

Flyktinggruppernas Riksråd bedrev projektet #Dinapapper, Sverige

Stiftelsen Rights Now stöttade Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, vars verksamhet riktar sig till migranter i Sverige.

FARR rapporterar: “Projektets övergripande syfte var att säkerställa att ensamkommande ungdomar som riskerar att bli papperslösa, samt personer som frihetsberövats, får adekvat information och därmed ökade möjligheter till en rättssäker behandling. Som svar på detta har projektet utvecklat en målgruppsanpassad hemsida med lättillgänglig information om asylprocessen med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i papperslöshet och/eller har tagit i förvar.”

”Projektet har genom en rad insatser förstärkt tillgången till målgruppsanpassad information och rådgivning. Effekterna av projektets insatser har bidragit till att det övergripande målet realiserats: ökad tillgång till mänskliga rättigheter för asylsökande och papperslösa ungdomar/unga vuxna i Sverige.”