Rights Now Foundation
ENGLISH

Flamman – Ett mentorskap med nya platser

BAKGRUND

Vi vill börja med att tacka Rights now för projekt bidraget på 50.000 kr som gick till ”Ett mentorskap med nya platser” vilket vi såg ett stort behov av för våra mentors ungdomar såväl som våra mentorer. Då många av våra ungdomar har ekonomiska problem så kunde vi tack vare detta bidrag erbjuda dem att testa på nya fritidsaktiviteter efter genomförda utbildningar och mentorssamtal, för att förena nytta med nöje.

GENOMFÖRANDE:

 • Ungdomarna fick ta del av en workshop/utbildning om ”att bryta polarisering” utförd av två av våra mentorer som fick möjligheten att först själva gå en större utbildning kring att bryta polarisering
 • 20 ungdomar fick följa med på bio för att komma utanför Kroksbäck och prova på nya aktiviteter utanför området.
 • fisketur med båten var en av de roligaste aktiviteterna vi gjort tillsammans med ungdomarna, eftersom det för flera av dom var första gången.
 • Vi passade även på att testa ”Jump trampoline park” med ungdomarna vilket de tyckte var jättekul då det också för många var allra första gången.
 • Ungdomarna anordnade träffar med politiker och journalister med stöd av vår personal, där valde dem att diskutera om hur och varför ungdomar känner sig exkluderade från samhället.

En utmaning vi stötte på

 • Flera av ungdomarna visste inte riktigt hur man ska föra sig i till exempel en biosalong, eller hur man tilltalar personal ute på restaurang eller andra platser vi besökte, eftersom det var första gången för flera av dom. Men efter att de blivit tillrättavisade av personal på Flamman har de fått större kunskaper kring hur man för sig på ett respektfullt sätt och hur man behandlar sin omgivning.

RESULTAT:

 • Alla aktiviteter har genomförts i samband med utbildningar/workshops så att ungdomarna fått uppleva hur det är att komma utanför “området” och faktiskt känna en delaktighet med resten av samhället. Enligt dem själva har de fått ökad motivation på grund av att de genom aktiviteterna har fått se en roligare sida av livet/samhället, en sida de inte tidigare fått uppleva. Något som mentorerna upplevde var givande för ungdomarna var samtalen mellan ungdomar och andra instanser som t,ex politiker , journalister mm. Mentorerna uppmärksammade en utveckling i hur ungdomarna för sig i frågan och diskuterar på andra nivåer kring ämnet.
 • Över 20 ungdomar fick ta del av olika aktiviteter såsom bowling, laserdome, teater med mera.
 • Över 20 ungdomar fick möjlighet att ensamma med sin mentor gå ut på en middag för att bygga en starkare relation.
 • Över 20 ungdomar fick möjlighet till att gå flera utbildningar som varit till nytta för dem.
 • Tack vare alla aktiviteter har bandet mellan ungdomarna blivit starkare och vissa som inte hade vänner tidigare fick nya vänner i gruppen.
 • De flesta ungdomarna uppskattar mentorsverksamheten mycket mer på grund av möjligheterna till roliga och positiva aktiviteter.
 • Vi fick in 5 stycken nya ungdomar i vår mentorsverksamhet, som bland annat behöver hjälp med vägledning och stöd i skolan. Det var en möjlighet för våra ungdomar att “rekrytera in 5 nya ungdomar/vänner” som skulle vara med och delta i projektets aktiviteter.
 • Vi fick möjligheten att anställa 2 nya mentorer till vårt mentorskapsprogram, som idag är kvar och arbetar ideellt.

SAMMANFATTNING:

Vi i personalen och ungdomarna på Flamman ungdomarnas hus vill tacka Rights now för det beviljade bidraget som har gett oss möjligheten till att faktiskt genomföra de olika viktiga aktiviteterna för ungdomarna. Det har varit till stor nytta för Flammans ordinarie mentorsverksamhet men speciellt för de aktiva deltagarna som fått ny kunskap att utnyttja och kunna sprida vidare.