Rights Now Foundation
ENGLISH

Push Community Initiative utbildar i menshygien, Uganda

Organisationen Push Community Initiative utbildar kvinnor och flickor i menshygien i Uganda.

Inom ramen för projektet som stöttades av stiftelsen Rights Now utbildades kvinnor och flickor kring mens. Ökad kunskap om mens och mensskydd är viktigt, bland annat för att flickor ska oroa sig mindre och gå kvar i skolan, för att i nästa steg kunna gå vidare till högre utbildning och egna försörjningsmöjligheter.

Inom ramen för projektet som Rights Now stöttade utbildades enligt rapporten runt 100 personer i hur man sydde egna mensskydd, som också kunde återanvändas. Lokala hälsoarbetare hjälpte till att mobilisera människor lokalt och de spred också information kring menshygien.

Push Community Initiative konstaterar: “Det finns en enorm efterfrågan på saker som ökar egenmakt och egna förmågor bland folk, särskilt bland kvinnor och flickor. Det märktes när mammorna och de äldre kvinnorna uttryckte sitt intresse för att vara med på sy- och hantverksundervisningen.”

“Push Community Initiatives styrelse och förmånstagare uttrycker tacksamhet till Stiftelsen Rights Now för stöd och partnerskap.”

(översättningar till svenska av stiftelsen Rights Now)

GamCup gör världen mer jämlik med menskoppar, Gambia

I Gambia kunde ett projekt kring menskoppar genomföras.

Den ansvariga organisationen skriver i sin rapport: ”GamCup vill göra världen lite mer jämlik med menskoppar som verktyg – ett sätt att stärka kvinnor i Gambia”. ”Genom bidraget från Rights Now kunde vi köpa 800 menskoppar från det finska företaget Lunette. Dom var också vänliga och la till 200 koppar då beställningen var stor och projektet behjärtansvärt.” ”Kopparna delas ut av våra kopptränare och deras chef Fatima som är vår enda anställda. Kopparna delas just nu ut i den lilla byn Tujereng som ligger vid havet några mil söder om huvudstaden Banjul. Målet är att alla kvinnor som bor i byn ska ha varsin menskopp inom två år. Vi är redan på god väg tack vare tillskottet från Rights Now.”

”Så sammanfattningsvis har 800 kvinnor tack vare Rights Now fått mensskydd i 10 år vardera. De flesta av dessa kvinnor har också fått ta del av vårt utbildningsprogram ”The Cup Program” som innefattar utbildning om menstruation, reproduktion, könssjukdomar, säkerhet, hygien och mycket mer. Det ges många tillfällen under utbildningen att ställa frågor.”

Så här säger enligt rapporten en ung kvinna som fått en menskopp från GamCup: ”Menskoppen har hjälpt mig mycket eftersom sedan jag fick mens har det hela tiden varit ett problem att få tag på bindor, och jag behöver två paket varje månad. Men sedan jag fick menskoppen har jag använt den och den kändes bra, gjorde inte ont och sparade mycket (pengar).”

(översatt till svenska av stiftelsen Rights Now)

Rapport från fritidshem i norra Thailand

Rapportperiod: Maj till september, 2016.

 

Detta är en rapport om fritidshemmet vid BaanHuaypoo skolan som ligger i Thaton Mea-I distriktet, cirka 179 kilometer från Chiang Mai, Thailand. Vi har tidigare publicerat en historia här, men detta är en rapport från de ansvariga för projektet.

Kids Ark Foundation startade ett House of Hope för barnen som går på BaanHuaypoo School. House of Hope är  projektet som driver fritidshemmet och det möjliggörs genom stöd från Stiftelsen Rights Now.

Här har barnen tillgång till aktivitetsbaserade inlärningsprojekt, för att hjälpa dem att växa känslomässigt, kunskapsmässigt och fysiskt. De lär sig thailändska, engelska och andra ämnen men även om hälsa och hygien.

Studenterna är thailändska medborgare och tillhör den etniska minoriteterna Lahu och Shan. De kommer från fattiga familjer och deras föräldrar arbetar på fälten. Normalt när barnen kommer hem från skolan har de inte någon hemma som kan hjälpa dem med läxorna, så barnen leka med sina vänner i väntan på att föräldrarna ska komma hem. I och med fritidshemmet så har de istället en möjlighet att fortsätta lära sig och öka sin utbildning. Det finns 45 barn, 21 pojkar och 24 flickor, i åldrar från 6 till 15 år.

Personalen hjälper barnen med läsning och stavning i thailändska och engelska. Ett resultat är att barnens läs- och skrivförmågor förbättras och barnens självförtroende växer.

Barnen är indelade i två grupper. Grupperna arbetar tillsammans, men de har olika uppgifter. I den första gruppen får barnen läsa och sedan skriva en sammanfattning av vad de läser. I den andra gruppen övar barnen sina läs- och skriv förmågor. Genom att arbeta tillsammans hjälper barnen varandra och grupperna lär av varandra.
Barnen behöver förbättra sina engelska språkkunskaper. De ökar sina ordförråd, hur man översätter från engelska till Thai, och hur man använder ett lexikon. Barnen tycker att engelska är ett svårt ämne, vilket märks på olika sätt. Dessutom behöver personalen öka sina egna kunskaper i engelska.

Exempel på utveckling hos barnen.

Självförtroende
Utbildning bidrar till att eleverna är mer säkra, de lär sig att acceptera sig själva och andra människor, och att tro mer på sig själva och sina förmågor.

Näring
Barnen serveras en näringsrik middag med kött, ägg och grönsaker. Personalen ger barnen olika måltider varje dag med fokus på grönsaker, kött och frukt. De dricker mer vatten och mjölk i stället för läskedrycker.

Hygien
Barnen lär sig om tandhygien – de borstar sina tänder varje dag efter lunchen i skolan. Flickorna har inte löss som tidigare och läraren ger dem ett speciellt schampo två gånger i månaden för att förhindra löss. Barnen måste tvätta sina händer innan du äter.

Dessutom deltar alla elever i klasser som fokuserar på teckning, konst, miljömedvetenhet och fysisk träning. De lär sig andra färdigheter som hantverk och matlagning, något som de kan använda i sitt dagliga liv.

Lahus barn växer – förskola skapar möjligheter i norra Thailand

Vi besöker en förskola i en by i Mae Ai distriktet, norra Thailand. Byborna tillhör minoritetsgruppen Lahu. En minoritet där flera saknar medborgarskap, trots att de är födda i Thailand. De talar ett språk som inte finns i skrift. De har ingen eller dålig kunskap om mänskliga rättigheter och har bland annat inte tillgång till sjukvård. Det krävs ett språk för att göra sig förstådd. Det här är en förskola som Rights Now ger stöd till – för att ge barnen en chans till utbildning och därmed en chans att skapa sina liv och hävda sina rättigheter som Thailändska medborgare.

En dag på förskolan

Vi kommer dit i slutet av förskoledagen. Vi ser hur barnen ställer sig i rad för att få en frukt innan de ska gå hem. Efter stängning springer barnen omkring och leker. In och ut ur bambuhus som är byggda på pålar med en skranglig stege upp till ingången och med en öppen eldstad som matlagningsplats. De springer upp och ner för backar och huden blir rödaktig av den röda sanden. Grisar, höns och hundar går fritt omkring i byn. Det är synlig fattigdom med svenska mått mätt.

I förskolan får 39 barn i åldrarna tre till nio år tillgång till en trygg och kreativ miljö där de kan öva thailändska och siffror. Och föräldrarna får möjlighet att gå till fälten utan att behöva oroa sig för barnen. Väggarna i förskolan är fyllda med teckningar och olika skapelser tillverkade av barnen. Det är ett rum fyllt av kunskap, kreativitet och glädje. Utöver matte och skrivövningar får de ett näringsriktigt mål mat om dagen. Barnen får tillsammans med sina vårdnadshavare lära sig om hygien, att tvätta kläder och kunskaper i näringslära. Tillsammans har de anlagt en grönsaksodling för att förstärka skolluncherna. Om skörden blir god får barnen ta grönsaker med hem.

Drömmer om utveckling

Läraren berättar att hon drömmer om att utveckla skolan än mer, använda nya pedagogiska metoder och ge barnen fler möjligheter. Ta tillvara deras drömmar och utveckla deras talanger. Hon försöker samarbeta med pedagoger på andra skolor. I byn finns också en ”non-formal school” vars lärare inte alltid har möjlighet att komma till byn på grund av andra uppdrag. Så fungerar non formal school; Ingen garanti för att en lärare är närvarande. Så fungerar det när man inte känner till sina rättigheter, när man saknar medborgarskap, när man delvis lever utanför det formella samhället och saknar kunskap i det formella och skriftliga språket. När läraren från non formal school inte har möjlighet att komma till byn undervisar förskoleläraren även skolbarnen. Hon ser behoven och tar vara på möjligheterna.

Språk, hälsa och självförtroende – barnen växer

Efter att förskolan öppnade har barnen inte bara fått en ingång till det thailändska språket, flera barn har bättre hälsostatus och självförtroende. Föräldrarna har större möjligheter att ta de arbetstillfällen som erbjuds för att försörja familjen. Förskolan har gjort tydlig skillnad för hela byn där 78 familjer bor. Alla barn kan inte komma, ibland behöver de följa med sina föräldrar ut på fälten. Lärare och lärarassistenten försöker föra dialog med föräldrarna om vikten för barnen att vara i förskola och skola.

Under samtalet med läraren och lärarassistenteten kliver en man in i daghemsbyggnaden. Han går runt i rummet, liksom försöker lyssna till vårt samtal. Efter en stund berättar läraren att det är ”head of village”. Han har hört att någon från Rights Now är i byn. Han vill tacka, tacka Rights Now å hela byns vägnar. Förskolan betyder så mycket. Små medel förändrar livet för barn, för föräldrar, för familjer. Ger större chans till ett liv bortom byn om man så vill, ett liv med större chans att vara fri från sjukdomar och att få äta sig mätt. En chans till fler möjligheter för människan.

 

Berättat av Karolin Kral, styrelseledamot i stiftelsen Rights Now, som var på besök i skolan i norra Thailand. 

Terapeutiska workshops för syriska flyktingbarn – Ad.dar Center i Istanbul

 

Fakta

Projekt: Ad.dar Center i Istanbul, Turkiet.
Rapporttid: 10 Oktober,  2015– 24 januari, 2016.

Terapeutiska workshops för syriska och palestinska barn, organiserade och genomförda av organisationen Ad.dar, som skrivit rapporten som följer. Ad.dar betyder ”hem” på arabiska.

 

Antalet barn växte varje vecka och behovet är så stort att vi lagt till ytterligare klasser under vardagar för unga tonårsflickor (åldrar 10- 14 år). Familjerna har uttryckt sin tacksamhet många gånger. Många av de nya barnen går inte i skolan och kan inte delta av olika skäl. Tiden på Ad.dar är en stor hjälp för föräldrar och barn. I början av november kom några av tonårsflickorna till oss och frågade om vi kunde ge dem ytterligare klasser under veckan. De är inte i skolan och de har en djup vilja och önskan att få studera. Vi började omedelbart med klasser för dem på måndagar och fredagar – de studerar då arabiska, turkiska, engelska, musik och konst (foto och storytelling).

I genomsnitt tillbringade vi 12-15 timmar i veckan med barnen i workshops och på utflykter. Utöver workshop ( då på lördagar och söndagar) höll vi 3 timmars handledning av barnen på söndagar och 4 timmars lektioner två gånger i veckan för de unga tonårsflickor. De extra utflykterna gick till: Istanbul Aquarium, en dag med bowling och en lunch, en konstnärlig workshop på Salt Gallery avsedd för barn och som innehas av syriska och turkiska konstnärer, en båtresa och picknick på den asiatiska sidan, en resa till en skog med en picknick och en resa till Istanbuls Modern Museum. Mellan 25-30 barn i åldern 5-12 deltog i samtliga helgverksamheter. Relationer med nya familjer etablerades och befintliga relationer med föräldrar utvecklas stärktes.

De medel som erhållits från Rights Now har möjliggjort för vårt center att effektivt kunna nå verksamhetsmålen och att driva workshops för flyktingbarn. I och med stödet är Ad.dar:s personal bättre utrustade och utbildade, vårt center har fler verktyg för att hjälpa till med undervisningen och antalet barn som deltar har ökat. Vi har kunnat svara på behoven hos de unga tonårsflickorna och kunnat ge dem en tillgänglig, öppen plats och dessutom kunnat erbjuda dem varma och näringsriktiga måltider.

Ad.dar Center vill tacka stiftelsen Rights Now för möjligheten att driva verksamheten och workshops för barn på flykt.

 

Se Ad.dars video från en workshop här.

Utflykter, utbildning och personliga historier – CJC, Libanon

 

Fakta

Projekt: Children of Al-Jalil Center (CJC), Baalbek – Libanon

Rapportperiod: Mars – april, 2016

Al-Jalil Center (CJC), ger stöd till syriska barn som får dagliga lektioner och veckovis aktiviteter vid CJC. Under januari – februari 2016, kom 246 barn i åldrarna 6 – 14 år till CJC, för att delta i vårt utbildningsprogram. Då kunde 73 av barnen inte läsa eller skriva.

Barnen kommer till centret för att studera, måndag till torsdag, i följande ämnen:
– Matematik.
– Arabiska.
– Engelska.
– Datorer/programmering.

Även psykosocial verksamhet (spel, teckning, hantverk, mm) ingår för alla barn varje fredag och lördag. Dessutom genomförs workshops om barns rättigheter för att barnen ska kunna förstå och veta mer om sina rättigheter.

Children of Al-Jalil Center får stöd från Rights Now för att kunna bedriva sin verksamhet på plats. Andra bidragsgivare är tex. OXFAM.

Här följer ett utdrag ur den fullständiga rapporten tillsammans med bilder från CJC.

Aktiviteter

Barnen får struktur i sina liv genom att vara en del av centret där de får utbildning och psykosociala aktiviteter. Alla barn deltar i den dagliga utbildningen med fokus på flera olika ämnen: arabiska, matematik, engelska och datorer. CJCs lärare har delat in dem i grupper. Den första gruppen som redan kan läsa och skriva kommer till centret på morgonen, medan den andra gruppen (73 barn) kommer på eftermiddag för att studera och lära sig läsa och skriva.

Berättande

I april skapade en CJCs handledare en workshops för barnen där de fick vägledning i att dela sina berättelser och upplevelser från att fly från kriget i Syrien.

Den första dagen fick barnen lära sig om berättande genom att skriva och rita, mm. Den andra dagen, fick alla nitton barn börja med att dela med sig av sina berättelser:

– Om det dagliga livet i Syrien före kriget.

– Deras dagliga liv i Syrien under kriget.

– Deras tid och ofta svåra lidande i Libanon som barn som lever i flyktingläger.

Detta är Mohamads berättelse.

Han kom från Syrien till CJC. Han kan läsa och skriva arabiska med viss svårighet, men kan inte läsa eller skriva på engelska. Han började med att säga;

”Jag är Mohamad, 13 år gammal, syrier, och bodde i byn Daraa. Jag har 6 bröder och 2 systrar”.

När Mohamad berättade sin historia på CJCs workshop, så började han att beskriva sin resa från Daraa till Damaskus under kriget, till ljudet av bomber och raketer. Han minns när de kom med hans far till deras hus. Hans pappa dog, efter att han hade blivit skjuten flera gånger. När Mohamad berättat det, så började han gråta och ville inte fortsätta att berätta mer om sina upplevelser. (Men han fick stöd av handledaren och togs om hand väl i gruppen).

Utflykter

Den 27 mars, då deltog 80 barn i åldrarna 9-14, på en utflykt till Baalbecks slottsruiner och en lunch i Ras El Ains trädgård där Al Jana ordnat en show med clowner och utomhuslekar för alla barn.

Den 4 april, då deltog 82 barn i åldrarna 6-14, på en resa till nöjesparken i Jeb Jin för ett två timmars besök med lunch. Barnen var mycket nöjda, särskilt barnen i åldern 6-9 uppskattade dagen.

Sammanfattning

”Vi på CJC kan säga att projektet ger direkta resultat och förbättringar för barnen när det gäller läs- och skrivkunnighet och detta gör deras dagliga liv bättre och framtiden lättare. CJCs personal, barnen och hela vårt center – tackar Rights Now för allt stöd och ser fram emot mer samarbete och utveckling”.

Utbildning för pappagrupps-ledare i Nakamtenga – Burkina Faso

Fakta

Organisation: Yennenga Progress

Period: 11-12 april, 2016.

Rapporterat av: Nils Pettersson, EQUALifies

Yennenga Progress genomförde den första utbildning för pappagrupps-ledare i Nakamtenga, Burkina Faso. Syftet är att öka mäns engagemang med barnen och i hemmen för att ge kvinnor avlastning och åstadkomma en positiv fostran av barnen. Pappor spelar en viktig roll för att stärka kvinnors situation i världen.

Femton män skulle utbildas till ledare. Även om jag hade planerat utbildningen väl visste jag två saker: jag behöver vara flexibel och jag hade ingen aning om hur hela idén om ett jämställt föräldraskap skulle landa. Därför var en av mina första åtgärder (efter presentationer och inledning etc) att sätta utbildningen i ett sammanhang. Något som visade sig verkningsfullt. Först berättade jag alltså att deltagarna ingick i ett större arbete med samma syfte, ett arbete som pågår på flera platser i världen och därefter visade jag lite resultat av det arbetet.

Läs om utbildningen på bloggen.

Yennenga Progress Blog

Workshop om barns rättigheter – CJC, Libanon

Fakta

Projekt: Children of Al-Jalil Center (CJC), Baalbek – Libanon

Rapportperiod: Januari – februari, 2016

Al-Jalil Center (CJC), ger stöd till syriska barn som får dagliga lektioner och veckovis aktiviteter vid CJC. Under januari – februari 2016, kom 246 barn i åldrarna 6 – 14 år till CJC, för att delta i vårt utbildningsprogram. Då kunde 73 av barnen inte läsa eller skriva.

Barnen kommer till centret för att studera, måndag till torsdag, i följande ämnen:
– Matematik.
– Arabiska.
– Engelska.
– Datorer/programmering.

Även psykosocial verksamhet (spel, teckning, hantverk, mm) ingår för alla barn varje fredag och lördag. Dessutom genomförs workshops om barns rättigheter för att barnen ska kunna förstå och veta mer om sina rättigheter.

Children of Al-Jalil Center får stöd från Rights Now för att kunna bedriva sin verksamhet på plats. Andra bidragsgivare är tex. OXFAM.

Workshop om barns rättigheter, CJC – Libanon

Fakta

Projekt: Children of Al-Jalil Center (CJC), Baalbek – Libanon

Rapportperiod: Januari – februari, 2016

Al-Jalil Center (CJC), ger stöd till syriska barn som får dagliga lektioner och veckovis aktiviteter vid CJC. Under januari – februari 2016, kom 246 barn i åldrarna 6 – 14 år till CJC, för att delta i vårt utbildningsprogram. Då kunde 73 av barnen inte läsa eller skriva.

Barnen kommer till centret för att studera, måndag till torsdag, i följande ämnen:
– Matematik.
– Arabiska.
– Engelska.
– Datorer/programmering.

Även psykosocial verksamhet (spel, teckning, hantverk, mm) ingår för alla barn varje fredag och lördag. Dessutom genomförs workshops om barns rättigheter för att barnen ska kunna förstå och veta mer om sina rättigheter.

Children of Al-Jalil Center får stöd från Rights Now för att kunna bedriva sin verksamhet på plats. Andra bidragsgivare är tex. OXFAM.