Rights Now Foundation
ENGLISH

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, utbildade i matematik i Togo

Matte kan bidra till att förändra ens liv, eller åtminstone förbättra ens ekonomi!

Organisationen ALEF rapporterar till stiftelsen Rights Now efter att ha avslutat sitt projekt: “ALEF brinner för att ge unga och vuxna som lever i extrem fattigdom en chans att lära för livet och utveckla sin potential; att genom entreprenörskap och kooperativ förbättra sina inkomster, skydda miljön, lära sig tekniker för att få bättre avkastning på sina jordbruk, bättre affärsmetoder och ordnade räkenskaper. Vi bygger en grund för detta genom att deltagarna i små grupper samtalar om livets alla utmaningar, delar tankar, erfarenheter och livskunskaper i gruppen, och tar gemensamma beslut om hur de själva kan förändra sina liv. Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna, och att använda ett andra språk i tal och skrift.”

”ALEF erhöll den 28 juli 50 000 kr från Stiftelsen Rights Now för projektet i Togo. Vi vill än en gång uttrycka vår tacksamhet för detta viktiga bidrag till vår verksamhet. Bidraget reserverades för vårt projekt i Togo, där vår samarbetspartner ACATBLI genomförde 70 studiegrupper i årskurs 2, ”Matte för livet”. Alla grupper träffas ett par gånger i veckan i sina hembyar på savannen mellan staden Atakpamé och gränsen till Benin i öster.” ”Under 2020 var det totalt 1400 personer i åldrarna 15-40 år som deltog i kurserna, varav 74% var kvinnor.”

”Att lära sig läsa, skriva och räkna har inget egenvärde, om inte färdigheterna används som redskap för att bättre kunna hantera sin vardag. För deltagarna i de 70 grupperna innebar kursen att de kunde börja skriva upp intäkter och kostnader i jordbruket, och få bättre kontroll över sin ekonomi.” ”Många av gruppdeltagarna har tack vare sina nya kunskaper i räkning och läsning kunnat få mikrolån från ett statligt program, vilket gör att de kan utöka sina odlingar. ACATBLI rapporterar också att andelen barn i skolorna ökat kraftigt när föräldrarna studerat och upptäckt nyttan av att kunna läsa, skriva och räkna.” ”Genom samtalen i grupperna om klimatförändringar senarelade många tidpunkten för sådd, eftersom regnmönstren ändrats. Därigenom fick de bättre skördar.”

”Det vi ser är att deltagarna ofta gör en rad små förändringar och förbättringar i sitt sätt att arbeta och även socialt när de behärskar läsning, skrivning och räkning. Samtalen i grupperna får dem att själva hitta praktiska lösningar på olika utmaningar. Det sociala samspelet gör att de får vänner, de hjälper varandra när någon har särskilda behov, och samarbetar praktiskt med jordbruk och handel. Sammantaget gör alla dessa små förändringar att livskvalitén höjs betydligt. Positiva processer sätter igång, som på sikt kan förändra hela samhällen, och lyfta människor ur extrem fattigdom till ett drägligt liv.”