Rights Now Foundation
ENGLISH

Film från workshop i Istanbul – Ad.dar

Se film från workshop som organisationen Ad.dar skapat i Istanbul för flyktingar från Syrien. Unga och barn ges möjlighet till aktiviteter. Ett exempel är skapande workshops som den här. Rights Now stödjer Ad.dars verksamhet.

Utflykter, utbildning och personliga historier – CJC, Libanon

 

Fakta

Projekt: Children of Al-Jalil Center (CJC), Baalbek – Libanon

Rapportperiod: Mars – april, 2016

Al-Jalil Center (CJC), ger stöd till syriska barn som får dagliga lektioner och veckovis aktiviteter vid CJC. Under januari – februari 2016, kom 246 barn i åldrarna 6 – 14 år till CJC, för att delta i vårt utbildningsprogram. Då kunde 73 av barnen inte läsa eller skriva.

Barnen kommer till centret för att studera, måndag till torsdag, i följande ämnen:
– Matematik.
– Arabiska.
– Engelska.
– Datorer/programmering.

Även psykosocial verksamhet (spel, teckning, hantverk, mm) ingår för alla barn varje fredag och lördag. Dessutom genomförs workshops om barns rättigheter för att barnen ska kunna förstå och veta mer om sina rättigheter.

Children of Al-Jalil Center får stöd från Rights Now för att kunna bedriva sin verksamhet på plats. Andra bidragsgivare är tex. OXFAM.

Här följer ett utdrag ur den fullständiga rapporten tillsammans med bilder från CJC.

Aktiviteter

Barnen får struktur i sina liv genom att vara en del av centret där de får utbildning och psykosociala aktiviteter. Alla barn deltar i den dagliga utbildningen med fokus på flera olika ämnen: arabiska, matematik, engelska och datorer. CJCs lärare har delat in dem i grupper. Den första gruppen som redan kan läsa och skriva kommer till centret på morgonen, medan den andra gruppen (73 barn) kommer på eftermiddag för att studera och lära sig läsa och skriva.

Berättande

I april skapade en CJCs handledare en workshops för barnen där de fick vägledning i att dela sina berättelser och upplevelser från att fly från kriget i Syrien.

Den första dagen fick barnen lära sig om berättande genom att skriva och rita, mm. Den andra dagen, fick alla nitton barn börja med att dela med sig av sina berättelser:

– Om det dagliga livet i Syrien före kriget.

– Deras dagliga liv i Syrien under kriget.

– Deras tid och ofta svåra lidande i Libanon som barn som lever i flyktingläger.

Detta är Mohamads berättelse.

Han kom från Syrien till CJC. Han kan läsa och skriva arabiska med viss svårighet, men kan inte läsa eller skriva på engelska. Han började med att säga;

”Jag är Mohamad, 13 år gammal, syrier, och bodde i byn Daraa. Jag har 6 bröder och 2 systrar”.

När Mohamad berättade sin historia på CJCs workshop, så började han att beskriva sin resa från Daraa till Damaskus under kriget, till ljudet av bomber och raketer. Han minns när de kom med hans far till deras hus. Hans pappa dog, efter att han hade blivit skjuten flera gånger. När Mohamad berättat det, så började han gråta och ville inte fortsätta att berätta mer om sina upplevelser. (Men han fick stöd av handledaren och togs om hand väl i gruppen).

Utflykter

Den 27 mars, då deltog 80 barn i åldrarna 9-14, på en utflykt till Baalbecks slottsruiner och en lunch i Ras El Ains trädgård där Al Jana ordnat en show med clowner och utomhuslekar för alla barn.

Den 4 april, då deltog 82 barn i åldrarna 6-14, på en resa till nöjesparken i Jeb Jin för ett två timmars besök med lunch. Barnen var mycket nöjda, särskilt barnen i åldern 6-9 uppskattade dagen.

Sammanfattning

”Vi på CJC kan säga att projektet ger direkta resultat och förbättringar för barnen när det gäller läs- och skrivkunnighet och detta gör deras dagliga liv bättre och framtiden lättare. CJCs personal, barnen och hela vårt center – tackar Rights Now för allt stöd och ser fram emot mer samarbete och utveckling”.

Terapeutiska workshops för syriska flyktingbarn – Ad.dar Center i Istanbul

 

Fakta

Projekt: Ad.dar Center i Istanbul, Turkiet.
Rapporttid: 10 Oktober,  2015– 24 januari, 2016.

Terapeutiska workshops för syriska och palestinska barn, organiserade och genomförda av organisationen Ad.dar, som skrivit rapporten som följer. Ad.dar betyder ”hem” på arabiska.

 

Antalet barn växte varje vecka och behovet är så stort att vi lagt till ytterligare klasser under vardagar för unga tonårsflickor (åldrar 10- 14 år). Familjerna har uttryckt sin tacksamhet många gånger. Många av de nya barnen går inte i skolan och kan inte delta av olika skäl. Tiden på Ad.dar är en stor hjälp för föräldrar och barn. I början av november kom några av tonårsflickorna till oss och frågade om vi kunde ge dem ytterligare klasser under veckan. De är inte i skolan och de har en djup vilja och önskan att få studera. Vi började omedelbart med klasser för dem på måndagar och fredagar – de studerar då arabiska, turkiska, engelska, musik och konst (foto och storytelling).

I genomsnitt tillbringade vi 12-15 timmar i veckan med barnen i workshops och på utflykter. Utöver workshop ( då på lördagar och söndagar) höll vi 3 timmars handledning av barnen på söndagar och 4 timmars lektioner två gånger i veckan för de unga tonårsflickor. De extra utflykterna gick till: Istanbul Aquarium, en dag med bowling och en lunch, en konstnärlig workshop på Salt Gallery avsedd för barn och som innehas av syriska och turkiska konstnärer, en båtresa och picknick på den asiatiska sidan, en resa till en skog med en picknick och en resa till Istanbuls Modern Museum. Mellan 25-30 barn i åldern 5-12 deltog i samtliga helgverksamheter. Relationer med nya familjer etablerades och befintliga relationer med föräldrar utvecklas stärktes.

De medel som erhållits från Rights Now har möjliggjort för vårt center att effektivt kunna nå verksamhetsmålen och att driva workshops för flyktingbarn. I och med stödet är Ad.dar:s personal bättre utrustade och utbildade, vårt center har fler verktyg för att hjälpa till med undervisningen och antalet barn som deltar har ökat. Vi har kunnat svara på behoven hos de unga tonårsflickorna och kunnat ge dem en tillgänglig, öppen plats och dessutom kunnat erbjuda dem varma och näringsriktiga måltider.

Ad.dar Center vill tacka stiftelsen Rights Now för möjligheten att driva verksamheten och workshops för barn på flykt.

 

Se Ad.dars video från en workshop här.