Rights Now Foundation
ENGLISH

Utbildning av frivilliga – BRIS

BRIS bistår barn och ungdomar som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Rights Now har flera gånger beviljat stöd för utbildningsinsatser för vuxna som möter barnen, s.k. frivilliga jourare, som efter utbildningen bemannar Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och Vuxentelefonen. Den vanligaste orsaken till att kontakta BRIS under 2006 var familjekonflikter och psykisk ohälsa som spänner över många symtom som stress, sömnsvårigheter, depression, ätstörningar, och självskadebeteende. Utbildningen syftar till att utveckla förmågan att samtala med barn och ungdomar, att ge insikt i problematiken kring barn som far illa, att ge kunskap om barns villkor samt att ge teoretisk och praktisk kunskap om stödjande samtal och mailkommunikation med barn. Andra ämnen för fortbildning kan vara social och familjerättsjuridik, ”unga, sex och internet”, barn med funktionshinder, barns rätt och myndigheternas ansvar, mm.

BRIS