Rights Now Foundation
ENGLISH

United Sisters – Fryshuset

Rights Now tror på att stärka tjejer. Därför stödjer vi Fryshusets verksamhet United Sisters, vars mål är att tjejer ska ta makten över sina liv. Detta sker genom att stärka deras självförtroende, självkänsla och deras känsla av sammanhang. United Sisters arbetar med att lyfta fram resurser och styrkor hos tjejer. Anslagets syftade till utbildning av United Sisters anställda, bland annat i samtalsmetodik.

United Sisters