Rights Now Foundation
ENGLISH

Q-MUNITY – Indonesien

Q! Film Festival var vid tidpunkten den enda filmfestivalen i Indonesien som adresserar frågor som berör homo-, bi- och transsexuella (hbt) samt HIV/Aids-teman. RightsNow beviljade stöd för utbildnings- och medvetandehöjande aktiviteter om social och sexuell diversifiering. Aktiviteterna syftade till att främja homo-, bi- och transsexuella (hbt) personers rättigheter i det indonesiska samhället.

Q! Film Festival