Rights Now Foundation
ENGLISH

Hbt certifiering av ungdomsmottagning – RFSL

Rights Now beviljade under 2010 stöd till RFSL:s utbildning av vårdpersonal vid ungdomsmottagningar för att bli bättre rustade att ta emot och möta hbt-personer som klienter. Genom denna certifiering garanterar RFSL att alla hbt-personer blir bra bemötta på den aktuella kliniken efter genomgången utbildning.

RFSL